mazowiecki Szydłowiec
 

Wzniesiony na sztucznej wyspie, otoczonej fosą, w Szydłowcu na Mazowszu. Zamek powstawał etapami. Najstarszą część, tzw. "dom zamkowy" czyli dzisiejsze północne skrzydło, wybudował w połowie XV wieku Stanisław Szydłowiecki, kanclerz wielki koronny. W następnym etapie powstała wieża bramna, połączona murem obwodowym z budynkiem mieszkalnym.
W latach 1515-1526 zamek rozbudował w stylu renesansowym jego syn, Mikołaj Szydłowiecki. Dobudował dzisiejsze skrzydło wschodnie z reprezentacyjnym wejściem. Skrzydło zachodnie wybudowała Elżbieta, córka Krzysztofa Szydłowieckiego. Poprzez jej małżeństwo z Mikołajem Krzysztofem Radziwiłłem "Czarnym" zamek przeszedł w ręce bogatej rodziny Radziwiłłów.

Współczesny wygląd zamku pochodzi właśnie z czasów "Hrabstwa Szydłowieckiego" Radziwiłłów. Ostatnim właścicielem był Mikołaj Radziwiłł. Po jego bezpotomnej śmierci zamek sprzedano Annie z Zamoyskich Sapieżynie, która w 1828 roku odsprzedała go rządowi Królestwa Polskiego.

Uległ degradacji, kiedy trafił w ręce rodziny Engemanów, użytkujących go jako browar. W czasie II wojny światowej mieszkali w nim uchodźcy z ówczesnych terenów III Rzeszy, następnie okupanci utworzyli tu getto dla ludności żydowskiej.

W zamku mają swoją siedzibę: "Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek", Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Na dziedzińcu odbywają się koncerty, a także turnieje bractw rycerskich.

www.sckzamek.pl