zamek wojnowice 640

Należy do najpiękniejszych dzieł architektonicznych w Polsce i niewielu tego typu konstrukcji na świecie.
Podobnie jak budynki w Wenecji zamek w Wojnowicach koło Wrocławia został postawiony na wodzie. Do tego celu użyto specjalnej konstrukcji pali dębowych wypełnionych głazami i gliną.
Był gotycko-renesansową twierdzą, siedzibą rycerską. Należał do wielu śląskich rodów miedzy innymi do von Schellendorf , von Krickov i von Schebitz. Początki powstania zamku datuje się na XIV wiek. Największy wkład w dzieło przebudowy zamku wnieśli Jakub Bonera i Andreas Hertwig, których herby widnieją nad portalem jednego z wejść zamku.
W 1537 roku Jakub Boner dla swojej żony Lukrecji przekształcił zamek w renesansową rezydencję. Po jego śmierci w 1572 roku Lukrecja wyszła ponownie za mąż za Andreasa Hertwiga, ziemianina i radcę Królewskiej Śląskiej Komory Fiskalnej, który kontynuował dzieło swojego poprzednika.

W 1576 roku na krótko zamek wrócił do rodu von Scebitz, a szesnaście lat później został odkupiony przez synów Jakuba: Jakuba i Sebalda Bonerów od Fryderyka von Schebitz. Ostatnim prywatnym właścicielem w latach 1940-1945 była rodzina von Livonius, które delikatnie przebudowała zamek według projektu Augusta Wilhelma Hogrevego.
Od 2014 roku właścicielem zamku jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu. Rok później został udostępniony turystom.

www.zamekwojnowice.com.pl