Na fundamentach wieży obronnej, zbudowanej przez ród Pileckich w XVI wieku, wojewoda ruski i krakowski hrabia Stanisław Lubomirski w latach 1629-1642 zbudował rezydencję – wczesnobarokowy zamek na planie czworoboku z wieżami i dziedzińcem. Zabudowania otoczone były nowoczesnymi fortyfikacjami i bastionami, co tworzyło założenie warowne typu „palazzo in fotrezza” i uchroniło pałac przed zdobyciem przez Szwedów w 1655 roku i Węgrów w 1657 roku.

W sto lat później właścicielką pałacu została Izabella z Czartoryskich Lubomirska, żona marszałka wielkiego koronnego księcia także Stanisława Lubomirskiego. To jej zamek zawdzięcza cenne wnętrza jak Sala Balowa, Teatrzyk, Apartamenty Chiński i Turecki i znajdujące się w nich kolekcje. Wtedy też powstał malowniczy park w stylu angielskim.

Po jej śmierci kompleks przeszedł w ręce jej wnuków Alfreda i Artura Potockich. W czasie II wojny światowej zamek nie ucierpiał, a Potoccy nie byli prześladowani przez Niemców. W zamku mieścił się sztab Wehrmachtu. Przed wkroczeniem Rosjan Alfred Potocki uciekł na zachód. Po wojnie kompleks przejęły władze Polski Ludowej i zamieniły go w muzeum.

Od 1960 roku nieprzerwanie do dziś, zawsze w maju, organizowana jest impreza - Festiwal Muzyki.

Zamek pełni również funkcje reprezentacyjne i służebne wobec instytucji państwowych. W 1996 roku odbyło się tu spotkanie dziewięciu prezydentów państw Europy Środkowej.


Dowiedz się więcej na stronie Muzeum - Zamek w Łańcucie