Krzseszow.jpg

Opactwo krzeszowskie stanowiło przez wieki ważny ośrodek życia religijnego jako centrum kultu maryjnego. W różnych okresach historii był to również ważny i bardzo prężny ośrodek gospodarczy, kulturalny i artystyczny.

Z turystycznego punktu widzenia opactwo to dzisiaj unikatowy zespół obiektów sakralnych. Do najsłynniejszych należą bazylika z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej, kościół pw. św. Józefa, klasztor, dom opata oraz zabudowania klasztorne. Wnętrza kościołów wypełniają najwyższej klasy dzieła barokowe autorstwa m.in. M. Willmanna (nazywanego śląskim Rembrandtem), J.W. Neunhertza, F.M. Brokom i P. Brandla. W kościele Łaski podziwiać można m.in. zaliczane do największych w Europie barokowe organy wybudowane przez wybitnego śląskiego organmistrza Michaela Englera. Na terenie zespołu usytuowana jest także składająca się z 32 barokowych kaplic Kalwaria Krzeszowska.

Krzeszowskie opactwo, nazywane często perłą baroku, uznane zostało przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.


www.opactwo.eu