Stępina

W 1940 r. hitlerowski Wermacht podjął na Podkarpaciu budowę jednej z kwater dowodzenia w ramach planowanej operacji w wojnie z ZSRR. Główny obiekt zlokalizowany został we wsi Stępina koło Strzyżowa. Tajemniczą budowę zakończono w lecie 1941 r. Głównym obiektem kompleksu był żelbetowy schron tunelowy, do którego mógł wjechać pociąg. Długość tunelu wynosiła ok. 400 metrów, a grubość murów przekraczała 2 m.
W dniach 27-28 sierpnia 1941 r. odbyło się tu spotkanie Hitlera z. Mussolinim - wówczas w schronie tunelowym przez kilkanaście godzin przebywał pociąg specjalny wodza III Rzeszy. Potem obiekt utrzymywano w stałej gotowości na przyjęcie pociągu sztabowego lub innego pociągu specjalnego.
Po wojnie otoczone tajemnicą schrony znajdowały się pod nadzorem wojska, które jednak nie miało koncepcji na wykorzystanie obiektu, dlatego też w latach 60. ubiegłego stulecia przekazano go w dzierżawę Rzeszowskiemu Oddziałowi NBP a następnie przejęła go miejscowa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna i wykorzystywała do hodowli pieczarek. Przez cały czas schron był dobrze konserwowany i dzięki temu zachował się w dobrym stanie. Obecnie udostępniony jest do zwiedzania.

Zespół Schronów Stępina – Cieszyna (woj. podkarpackie)
www.frysztak.pl