Warszawa -2.2 ºC
Kontakt
Strona głównaAtrakcje turystycznePrzyrodniczeChełmski Obszar Chronionego Krajobrazu

Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu


Ogólne

Typ jednostki:
Dostępność:
- Open all year round

Wspaniałe wapienne skałki, jakie warto zobaczyć to Pagór Chełmski i Obniżenia Dubienki, które tworzą przepiękny krajobraz.

Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 34 tys. ha. W granicach obszaru znajdują się charakterystyczne krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to masywne wyniosłości zbudowane ze skał wapiennych (margle kredowe) na przemian z podmokłymi zagłębieniami, w których spotkać można wszystkie typy torfowisk niskich, w tym charakterystyczne dla tego mezoregionu torfowiska węglanowe. Lasy, wykształcone na żyznych siedliskach, budują wielogatunkowe drzewostany z bogatym runem i podszytem. 


Szczególną funkcją Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest stworzenie regulatora warunków aerosanitamych i hydrologicznych wokół uprzemysłowionego rejonu Chełma. W granicach obszaru występują zatwierdzone 2 rezerwaty przyrody: ,,Serniawy" i ,,Roskosz".

localization-imgLokalizacja na mapie:


Chełm
Województwo: LUBELSKIE
Szerokość i długość geograficzna: 51.0493,23.6302