Warszawa 23.9 ºC
Kontakt

Łęg Zdzieszowicki


Ogólne

Typ jednostki:
Dostępność:
- Open all year round

Obszar Chronionego Krajobrazu Łęg Zdzieszowicki znajduje się między Zdzieszowicami, Mechnicą i Poborszowem koło Krapkowic. Jest to enklawa dobrze zachowanych lasów liściastych w dolinie Odry z licznymi jej naturalnymi starorzeczami.

W drzewostanie tych lasów dominuje dąb szypułkowy oraz miejscami grab zwyczajny. Ich runo jest najbardziej efektowne i interesujące na początku wegetacji, kiedy masowo zakwitają roślinny wiosenne, tworzące wielobarwne kobierce śnieżyczek przebiśniegów, kokoryczy pełnych, złoci żółtych, ziarnopłonów wiosennych, zawilców gajowych i nieco później czosnka niedźwiedziego.

Do najciekawszych stwierdzonych tu ptaków przelotnych należą m.in.: orzeł bielik, trzmielojad i dzięcioł białogrzbiety. Spotkać w nich można grzybienie białe, grążela żółtego oraz znaną z kilkunastu stanowisk w województwie osokę aloesowatą.Czarcie stawy wokół przeprawy.Najczęściej występują tu lasy pośrednie między łęgiem i grądem. Ich przejściowy charakter jest związany z uregulowaniem koryta Odry, co spowodowało pogorszenie warunków wodnych i brak naturalnych zalewów.Bywa tu orzeł bielik.

localization-imgLokalizacja na mapie:


Zdzieszowice
Województwo: OPOLSKIE
Szerokość i długość geograficzna: 50.3499,18.2262