Warszawa 2.8 ºC
Kontakt

Sandomierskie krajobrazy


Ogólne

Typ jednostki:
Dostępność:
- Open seasonally
Rodzaj szlaku
- rowerowy
Skala trudności
- Dla początkujących
Długość szlaku
- 23,5 km

Organizator

n/d

Ta łatwa trasa widokowa to idealna propozycja na krótką, popołudniową wyprawę rowerową. Nie wymaga ona dużych umiejętności kolarskich. Oprócz wartości widokowych, trasa ma duże walory krajoznawcze.

Przebieg: Sandomierz Rynek - Rzeczyca Sucha - Kichary - Dwikozy - Kamień Nowy - Kamień Łukawski - Sandomierz (ulica Błonie - Rynek Starego Miasta)
Długość: 23,5 km
Oznakowanie: szlak niebieski
Stopień trudności: łatwa

Warto zobaczyć:

Sandomierz – zlokalizowane na siedmiu wzgórzach średniowieczne miasto Sandomierz należy do najpiękniejszych i najstarszych w Polsce. Zachowało się tu ponad 120 zabytków architektury z różnych epok.  Warto zobaczyć bramę opatowską, jedyną zachowaną bramą z czterech, które powstały w II poł XIV w., kiedy to Kazimierz Wielki otoczył miasto murem obronnym. Na górze znajduje się taras widokowy, z którego rozpościera się piękny widok na Stare Miasto. Przy Rynku znajduje się Kamienica Olesnickich (Rynek 10), gdzie swój początek ma Podziemna Trasa Turystyczna o długości 400 m. Trasa kończy się pod ratuszem, który powstał w XIV w. jako budowla gotycka, ale w kolejnych wiekach uległ rozbudowie, która uczyniła z niego przykład budowli renesansowej. Obecnie znajdują się tu ekspozycje Muzeum Okręgowego. Warto zwrócić uwagę na wzniesiony w XVII w. budynek Collegium Gostomianum oraz ufundowany w 1476 r. Dom Długosza. W tym ostatnim mieści się Muzeum Diecezjalne z bardzo cennymi zbiorami archeologicznymi, numizmatycznymi, rzemiosła artystycznego, malarstwa, broni, tkanin, mebli i szat liturgicznych. Dalej, przy ulicy Długosza, znajduje się Bazylika Katedralna pw. Narodzenia NMP. Wzniesiona z fundacji Kazimierza Wielkiego ok. 1360 r., przebudowywana w XVII i XIX w., sandomierska świątynia powstała na planie trójnawowej bazyliki, z szeroką nawą główną oraz dwiema węższymi bocznymi. W bazylice zachwyca monumentalne gotyckie sklepienie krzyżowo-żebrowe ze zwornikami, na których znajdują się plany ziem dawnego królestwa polskiego. W prezbiterium podziwiać można polichromie bizantyjskie pochodzące z XV w. i obrazujące sceny z życia Chrystusa i Maryi – to jedne z nielicznych tego typu polichromii zachowanych w Polsce. Uwagę zwraca również wspaniale zdobiony barokowy chór, na którym znajdują się XVII – wieczne organy. Jadąc dalej ulicą Zamkową docieramy na dziedziniec zamkowy. Zamek, podobnie jak mury obronne wzniesione zostały za rządów Kazimierza Wielkiego, a powstał na miejscu istniejącego tu w X w. grodu. Przebudowa w XVI w. nadała mu renesansowy charakter. Ogromnym zniszczeniom uległ w czasie potopu szwedzkiego, kiedy to został wysadzony w powietrze. Zachowało się jedynie zachodnie skrzydło zamku, które obecnie jest siedzibą Muzeum Okręgowego. Z zamku ulicą Staromiejską można dojechać do kościoła pw. św. Jakuba.

Jest to jedyna zachowana budowla z pierwotnej zabudowy miasta, datowana na lata 1226-1250. Warto zwrócić uwagę na zachowane romańskie zdobnictwo ścian zewnętrznych, a przede wszystkim na charakterystyczny ceglany portal od strony północnej. Po wyjściu ze świątyni należy skierować się w górę, gdzie obok kościoła św. Pawła znajduje się Wąwóz Królowej Jadwigi. Ten malowniczy pomnik przyrody powstał dzięki lessowemu podłożu, w którym, na odcinku 400 metrów powstały niemal pionowe ściany, dochodzące do 10m wysokości.

Kichary – do dziś przetrwała jedna z czterech baszt będąca pozostałością dworu obronnego zwanego "zameczkiem", kiedyś należącego do benedyktynek sandomierskich.

Góry Pieprzowe – objęte ochroną rezerwatową w 1978 r. ze względu na największą w Europie naturalną odkrywkę skał kambryjskich oraz reliktową roślinność stepową (trawa ostnica, wisienka karłowata, kilkanaście gatunków dzikich róż). Wiek ich obliczany jest na około 500 milionów lat. Przez Góry przechodzi czerwony szlak turystyczny z Gołoszyc do Piotrowic.

Dwikozy – wieś położona 7 km od Sandomierza przy trasie Sandomierz – Warszawa, wzmiankowana już w XII w. Jej pierwotna nazwa brzmiała Dwie Kozy. Jest to region masowej produkcji owoców i warzyw, znany w całej Europie. Miejscowe zakłady powstały w 1939 r. Wieś ma charakter małego miasteczka. W XX w. na jej rozwój duży wpływ miała kolej łącząca Skarżysko-Kamienną z Tarnobrzegiem w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. We wsi stoi pomnik powstańców w lutym 1863r. poległych w bitwie pod Słupczą i Dwikozami. Obok miejscowości znajduje się rezerwat roślinności stepowej „Panieńska Góra”.

Więcej informacji na www.rowery.sejmik.kielce.pl

localization-imgLokalizacja na mapie:


Sandomierz
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Szerokość i długość geograficzna: 50.6822405,21.7501781