Białowieski Szlak Transgraniczny to szlak rowerowy wytyczony na terenie Puszczy Białowieskiej i jej okolic. Składa się z dobrze oznakowanej i różnorodnej trasy, przy której zlokalizowane są kioski multimedialne pełniące funkcję informacji turystycznej. Dodatkowo sieć dróg leśnych, żwirowych i asfaltowych pełna jest stylizowanych drewnianych drogowskazów i tablic, a także wiat i miejsc przystankowych wraz ze stojakami na rowery.

Szlak ma charakter międzynarodowy – przebiega bowiem przez tereny Polski i Białorusi, obszar uznany przez UNESCO za polsko-białoruski transgraniczny obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Po stronie polskiej Białowieski Szlak Turystyczny liczy sobie ok. 58 km, zaś po białoruskiej – 60 km. Jego trasa wiedzie wśród licznych zabytków architektury zlokalizowanych wśród pięknej puszczańskiej przyrody, daje więc ogromne możliwości wypoczynku aktywnego w połączeniu z poznaniem historii i kultury odwiedzanych okolic.

Kontakt:
Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej
ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
tel.+ 48 85 682 43 81

e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl