121-PN Drawienski_TP00661_3432_AOKK

Pojezierze Drawskie – rybio, żabio i słowiczo!

Polska jest piękna niesłychanie. Pojezierze Drawskie, to jedno z tych miejsc, które ze wszech miar pracują na taką opinię o Polsce. Pojezierze Drawskie umiejscowione jest w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Drawskiem Pomorskim, a jeziorem Lubie na południowym - zachodzie i środkowym biegiem Radwi na północnym - wschodzie. Od zachodu Pojezierze Drawskie graniczy z Pojezierzem Ińskim i Wysoczyzną Łobeską, od północy z Równiną Białogardzką i Wysoczyzną Polanowską, od południa z Równiną Drawską, Równiną Wałecką, Pojezierzem Wałeckim i Pojezierzem Szczecineckim, a od wschodu z Doliną Gwdy i Pojezierzem Bytowskim.

Pojezierny krajobraz wielkiego błękitu obramowanego zielenią urozmaicają wzniesienia. Najwyższe z nich to: Wola Góra (219,2 m n.p.m.), Spyczyna (203 m n.p.m.), Wiatraczna Góra (203 m n.p.m.), Polska Góra (203 m n.p.m.), Bobolec (174,1 m n.p.m.) i Lisica (167 m n.p.m.).

Pojezierny pejzaż współtworzą głębokie rynny polodowcowe, wypełnione wodami licznych jezior. Pojezierze Drawskie „topi się" w wodach ponad 250. jezior. Największe z nich to: Drawsko – najgłębsze i najogromniejsze ze wszystkich jezior pojezierza oraz pełne przyrodniczych niespodzianek o kryształowo czystej wodzie Dołgie. Idealnym miejscem do odpoczynku są brzegi jezior Ciemino i Komorze oraz Lubicko Wielkie, które jest jakby stworzone dla samotników. Dzikie, ale oczarowujące urodą jest Lubie, a drawska perełka to Pile, jezioro czyste, z piękną linią brzegową, obficie zarybione. Nad brzegami jeziora Pile są pomniki, cmentarze i ruiny dawnych obozów jenieckich.

Urzekające, choć niedoceniane jest Siecino, a Wąsosze jest słabo zagospodarowane, przez co idealne dla wędkarzy. Za najpiękniejsze na Pojezierzu Drawskim uchodzi jezioro Wierzchowo z bajecznie czystymi i długimi złoto - żółtymi plażami ukraszonymi muszelkami. Miano rajskiego nosi jezioro Żerdno.

Największymi rzekami Pojezierza Drawskiego, spływającymi z południowych stoków morenowych wzgórz, są: Drawa (186 km) i Gwda (149 km) – dwa dopływy Noteci oraz Piława (82 km), dopływ Gwdy. Północne zbocza odwadniają rzeki przymorza: Parsęta (132 km) i Rega (167,8 km).

122-PN Drawienski_TP00661_3548_AOKK

W tej wspaniałej, podmokłej okolicy porozrzucane są atrakcyjne miasta. Drawsko Pomorskie kusi zabytkami zachowanymi za murami obronnymi z XIV wieku, Połczyn - Zdrój pyszni się uzdrowiskową architekturą, w Czaplinku stoi kościół z XIII wieku, a w Szczecinku zachowało się skrzydło zamku książąt pomorskich i wieża kościoła z XVI wieku. W Złocieńcu są ruiny średniowiecznego zamku, ratusz na planie prostokąta i Park Żubra. Barwice istnieją co najmniej od XII wieku, a w wielowyznaniowych Bobolicach jest kościół i cerkiew i cmentarz ewangelicki.

Nie bez kozery północna i środkowa część Pojezierza Drawskiego nazywana jest Szwajcarią Połczyńską. Jakby tego było mało, w środkowej części regionu leży Drawski Park Krajobrazowy, w którego granicach utworzono 8 rezerwatów. Łącznie na terenie Pojezierza Drawskiego zastaniemy 12 rezerwatów przyrody i 3 obszary chronionego krajobrazu. Cześć terenu wchodzi w skład obszaru ptasiego Natura 2000 Ostoja Drawska oraz obszarów siedliskowych Natura 2000 Jeziora Czaplineckie, Jeziora Szczecineckie i Dorzecze Parsęty.

Pojezierze Drawskie to obszar o urozmaiconym krajobrazie z licznymi punktami widokowymi. Obszar predysponowany do turystyki pieszej, rowerowej, konnej i spływów kajakowych Liczne jeziora stanowią bazę dla żeglarzy i wędkarzy. Najpopularniejszy jest szlak kajakowy Drawy imienia księdza kardynała Karola Wojtyły.

Wspaniałe panoramy Pojezierza Drawskiego czekają Nan nas na szlaku rowerowym Zaczarowane Pejzaże.

www.pojezierze-drawskie.pl