Warszawa 12.8 ºC
Kontakt
Pijalnia wód w Dusznikach-Zdroku latem

Uzdrowisko Duszniki-Zdrój jest malowniczo położone w otoczeniu lasów sosnowych i świerkowych oraz bukowych i brzozowych. W Dusznikach-Zdroju pokazuje swą siłę uzdrawiająca moc natury. Tutejszy klimat o cechach podalpejskich wraz ze szczelinowymi wodami mineralnymi, należącymi do szczaw wodorowęglanowo-wapniowych, to podstawowe tworzywa lecznicze uzdrowiska.

Położone na dawnym szlaku handlowym, uzdrowisko Duszniki-Zdrój, będące częścią Uzdrowisk Kłodzkich S.A. przyciąga kuracjuszy łagodnym, podgórskim klimatem, dostępem do źródeł wody mineralnej oraz bogatą bazą zabiegową i medyczną. Samo miasto to doskonałe miejsce pobytu dla miłośników aktywnego wypoczynku: sąsiedztwo gór sprzyja pieszym wycieczkom oraz uprawianiu białego szaleństwa w sezonie zimowym.

Wody dusznickie znane były już w XV wieku. Analiza ich składu w 1769 roku oraz moda na bywanie u wód wpłynęły na rozwój uzdrowiska. Nowe wille i pensjonaty, urządzenia kąpielowe i dom towarzyski pozwoliły na zwiększenie liczby kuracjuszy. W XIX wieku Duszniki-Zdrój były europejskim kurortem, gdzie często gościł Fryderyk Chopin.

Źródła dusznickie wypływają ze skał metamorficznych (łupków łyszczykowych), bogatych w wulkaniczny dwutlenek węgla, zwiększający zdolność rozpuszczania skał. W Dusznikach-Zdroju kurują wodami ze źródeł z różnych głębokości, o różnych składach i temperaturach. I tak z głębokości 78 m wydobywana jest Pieniawa Chopina o temperaturze 18º C. Jest to szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa, żelazista zawierająca CO2. Źródło Jan Kazimierz daje wodę z głębokości 160 m, o temperaturze 16º C. Jest to szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa, siarczkowa, zawierająca CO2. Źródło Agata bije na głębokości 20 m, dając wodę o temperaturze 12º C, stanowiącą szczawę wodorowęglanowo-sodowo-magnezową, żelazistą, zawierającą CO2. Na głębokości 90 m jest źródło Jacek, z którego woda o temperaturze 18º C to szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa, radoczynna, siarkowa, zawierająca CO2. Ostatnie dusznickie źródło, bije na głębokości 55 m. Jest to ujęcie B-4, dające wodę o temperaturze 16,6º C, będące szczawą wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezową, żelazistą, zawierającą CO2.

Podgórskie uzdrowisko w Dusznikach-Zdroju w województwie dolnośląskim, leży u podnóża Gór Bystrzyckich i Gór Orlickich w dolinie rzeki Bystrzyca Dusznicka.

Profil leczniczy uzdrowiska i jego właściwości lecznicze

Profil leczniczy uzdrowiska to: ortopedia, neurologia, reumatologia, pulmonologia, gastroenterologia, osteoporoza i ginekologia. Leczy się tu schorzenia kardiologiczne, gastrologiczne, pulmonologiczne, ginekologiczne oraz schorzenia narządu ruchu i osteoporozę.

Walory i atrakcje turystyczne uzdrowiska oraz jego najbliższych okolic

Po zabiegach warto zwiedzić Muzeum Papiernictwa i bazylikę w pobliskich Wambierzycach.

Spacerując po Dusznikach-Zdroju zauważymy, że miasteczko pełne jest śladów muzyka szczególnie bliskiego sercom Polaków – Fryderyka Chopina. Kilkunastoletni wirtuoz przebywał w uzdrowisku w celach zdrowotnych w sierpniu i wrześniu 1826 roku. W czasie pobytu kompozytor wziął udział w charytatywnym koncercie i możemy odnotować, iż był to jego pierwszy międzynarodowy recital. Od tysiąc 1946 roku na pamiątkę tego wydarzenia odbywają się w Dusznikach-Zdroju Międzynarodowe Festiwale Chopinowskie. Bez trudu odnajdziemy też teatr imienia Chopina i pomniki wielkiego kompozytora. Nawet jeden z największych skarbów uzdrowiska, jedno z leczniczych źródeł zostało ochrzczone Pieniawą Chopina.

W Dusznikach-Zdroju, poza Fryderykiem Chopinem koncertował między innymi niemiecki kompozytor żydowskiego pochodzenia – Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dziś w Dusznikach, na pamiątkę koncertów wielkich muzyków, odbywają się międzynarodowe festiwale Chopinowskie i festiwal Muzyka Epok.

Co rok w czerwcu, na dziedzińcu parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, robi się gwarno i barwnie, podczas jarmarku Świętego Piotra – nietypowej alternatywy odpustu. Zamiast dobrze nam znanych kramów, na jarmarku są śpiewy i tańce, a duszniccy ogniomistrze, zajeżdżają błyszczącym wozem strażackim i gaszą okolicznościowy pożar armatką wodną, przy okazji schładzając dzieci z pierwszego rzędu. Nie brakuje konkursów i loterii fantowych. Znajdzie się oczywiście coś do przegryzienia.

Polskie Wrota i wzgórze Gomoła to pierwsze miejsca, które pojawiają się w oficjalnej historii tych ziem. Polskie Wrota to położona nieopodal Dusznik-Zdroju przełęcz, której na przełomie X i XI wieku strzec miała stojąca na wspomnianym wzgórzu drewniana warownia. Miała one strategiczne znaczenie, gdyż czuwała nad biegnącym tędy handlowym duktem, będącym odnogą bursztynowego szlaku. Warto dodać, że łączył on Pragę z Bałtykiem, przechodząc oczywiście przez dynamicznie rozwijający się Wrocław.

W Dusznikach znajduje się również wiele ciekawych zabytków architektury, między innymi młyn papierniczy z 1605 roku (dzisiejsze Muzeum Papiernictwa), kościół parafialny pw. Św. Piotra i Pawła czy urokliwy rynek z otaczającymi go kamieniczkami.

http://visitduszniki.pl 
https://uzdrowiska-pgu.pl/uzdrowisko-duszniki