Język Język
Szukaj Szukaj

Zabytki archeologiczne

EMAIL PDF

archeolog

Zabytki archeologiczne są cząstkami ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Jako wytwory ludzkości z innych epok są uznawane za podstawę wspólnej europejskiej pamięci. Zabytkiem archeologicznym jest każdy ślad działalności człowieka znajdujący się w ziemi oraz objęty ochroną ze względu na wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Można wyróżnić dwa typy zabytków archeologicznych: ruchome i nieruchome.

Zanim 100 tysięcy lat temu w Polsce pojawili się pierwsi paleolityczni myśliwi, Polska była bagnistą, zieloną równiną, na której pasły się dinozaury. Najsławniejszy z nich, silesaurus opolensis, czyli „śląski jaszczur z Opola", jeden z najstarszych znanych gatunków gada na świecie, żył 230 mln lat temu w Krasiejowie!

W rejestrze zabytków na terenie kraju jest ponad 7 500 stanowisk archeologicznych.


Rozwiń

Zobacz artykuły:

Szukaj w bazie

Panoramy

Cookies

>
zapisz się

Chcesz się dowiedzieć więcej zapisz się na nasz newsletter