Język Język
Szukaj Szukaj

Zabytki techniki i przemysłu

EMAIL PDF

technika1

Zabytki techniki to obiekty będące świadectwem szeroko pojętej kultury technicznej. Są one ważne dla historii techniki i przemysłu. Do tej licznej grupy zabytków zalicza się obiekty związane z działalnością produkcyjną: kopalnie, huty, elektrownie, fabryki przemysłu maszynowego, obiekty przemysłu przetwórczego (wiatraki, młyny, browary, kuźnie), przemysłu papierniczego, włókienniczego, ceramicznego i innych. Do tej grupy zaliczane są także obiekty związane z transportem kolejowym (linie kolejowe wraz z dworcami i infrastrukturą kolejową), transportem rzecznym (kanały), morskim (stocznie, urządzenia portowe) i lądowym. Są to również dzieła myśli inżynieryjnej, jak mosty, wiadukty czy urządzenia hydrotechniczne. Obiekty te określa się mianem nieruchomych dóbr kultury.

Za dziedzictwo przemysłowe uznaje się też maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie fabryk, zbiory placówek muzealnych, pojazdy, urządzenia kolejowe itp. Te określa się mianem ruchomych dóbr kultury.

Polska dysponuje wielkim bogactwem obiektów tego typu – stanowią one około jednej trzeciej wszystkich zabytków. Ich turystyczne walory coraz bardziej są zauważane.

W naszym kraju zachowały się zabytki techniki i przemysłu, których nie ma nigdzie indziej na świecie! Ich zwiedzanie to możliwość spotkania ze światem dawnej myśli inżynieryjnej, która wciąż zdumiewa śmiałością rozwiązań.


Rozwiń

Zobacz artykuły:

Szukaj w bazie

Panoramy

Cookies

>
zapisz się

Chcesz się dowiedzieć więcej zapisz się na nasz newsletter