Warszawa 2.2 ºC
Kontakt
logo bloga galeria wielkopolska

Śmigiel to miasto położone w powiecie kościańskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Śmigiel. Z uwagi na dawne tradycje młynarskie nazywane jest miastem wiatraków. Nic dziwnego, ponoć dawniej na okolicznych wzgórzach było ich niemal sto! Dlaczego niemal? Związana jest z tym legenda, że kiedy w mieście wznoszony był setny wiatrak, jakiś inny płonął. Sama nazwa Śmigiel wywodzi się zresztą prawdopodobnie od słowa „śmigło”.

W średniowieczu Śmigiel był jednym z najważniejszych miast regionu. Pierwsze informacje źródłowe pojawiają się w okolicy 1400 roku. Ośrodek należał wówczas do miast prywatnych. Oprócz wiatraków renomę miastu zapewniało piwo. Swą jakość zawdzięczać miało znakomitej wodzie z miejscowych źródeł. Wspomnienie o tym szlachetnym trunku pojawia się na początku XVI wieku.

Na przełomie XVI i XVII wieku Śmigiel stał się jednym z najważniejszych ośrodków ariańskich w Rzeczpospolitej. Bracia polscy mieli tutaj swoją gminę, na czele której stał teolog Eliasz Arciszewski. Wówczas miasto miało kilku właścicieli, reprezentujących przy tym różne wyznania. Znalazło to odzwierciedlenie także wśród mieszkańców, wśród których byli katolicy, luteranie oraz wspomniani arianie. Od 1628 roku jedynym dziedzicem Śmigla został katolik Przecław Leszczyński, późniejszy wojewoda dorpacki, który wobec swych poddanych stosował racjonalną politykę opartą na tolerancji. To on potwierdził luteranom w 1634 roku wolność wyznania. Za jego czasów osiedliło się w Śmiglu wiele protestanckich rodzin. Taką politykę stosowali również kolejni katoliccy właściciele miasta. Po tutejszych arianach nie zachowały się dzisiaj właściwie żadne ślady. Ich zbór spłonął podczas pożaru w 1634 roku, nie przetrwał też cmentarz. Wśród mieszkańców schyłku tego okresu zapamiętany został Ks. Martin Adelt, kronikarz rodzinnego miasta, parafii ewangelickiej i zapewne sprawca powstania najstarszego znanego widoku Śmigla z połowy XVIII wieku.

Autor: Aleksander, strona: „galeriawielkopolska.info”

Czytaj więcej na stronie: „Galeria Wielkopolska”