Warszawa 12.8 ºC
Kontakt
logo bloga słodkim szlakiem

Niegdyś miasto królewskie, dziś niewielka wieś. Prawa miejskie utraciła w 1934 r. Obecnie rozsławiona głównie za sprawą konkursu palm wielkanocnych, który odbywa się każdego roku w Niedzielę Palmową. Pierwszy konkurs odbył się w 1958 r. Celem konkursu było wyłonienie największej palmy, jak również zachęcenie społeczeństwa z okolicznych wiosek do utrzymywania tradycji swoich przodków. Obecnie w dniu konkursu odbywają się liczne imprezy towarzyszące m. in. występy zespołów folklorystycznych, pokaz i degustacja potraw regionalnych, wystawy prac twórców ludowych.

Lipnicę zwiedzać można szlakiem św. Szymona. Niedługa trasa rozpoczyna się przy kościele św. Leonarda – to jedna z kilku drewnianych świątyń w Małopolsce wpisanych na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO. Tu znajduje się tablica informacyjna szlaku. Potem udać się można do dworu Ledóchowskich, z której to rodziny wywodziły się siostry Ledóchowskie: starsza św. Urszula oraz młodsza bł. Maria Teresa. Szlak prowadzi również na rynek z figurą św. Szymona, do kościoła św. Andrzeja Apostoła i do dawnej szkoły parafialnej, obecnie mieszczącej izbę regionalną.


Autorzy: Ewa i Kamil, blog: „Słodkim szlakiem”


Czytaj więcej na blogu: „Słodkim szlakiem”