Warszawa 17.8 ºC
Kontakt

Polskie Marki Turystyczne

polskie_marki_turystyczne_logo_540.jpg

„Polskie Marki Turystyczne” to projekt Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, mający na celu wykreowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzanych rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Ma przyczynić się również do poprawy jakości świadczonych usług turystycznych i racjonalizacji prowadzonych działań marketingowych.

Marka turystyczna to kompleksowy produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości, łatwo identyfikowalny i wyróżniający się z oferty obszarów konkurencyjnych, np. region turystyczny lub szlak turystyczny. Bazuje na istniejących produktach turystycznych opartych o aktywa historyczne, kulturowe lub przyrodnicze. Na obszarze marki może znajdować się wiele produktów turystycznych, które mogą być wspólnie promowane w ramach marki. Marki turystyczne posiadają motywy przewodnie jako priorytetowe, związane z obietnicami konkretne, łatwe do wyobrażenia dla turysty doświadczenia, charakterystyczne dla danej marki, jak np. turystyka wiejska, obserwacja przyrody/zwierząt, zabytki techniki i przemysłu.

Poznaj pierwsze „Polskie Marki Turystyczne” (Beskidy, Kraina Lessowych Wąwozów, Lublin, Śląsk Cieszyński, Toruń) i „Polskie Marki Turystyczne – kandydaci” (Jura Krakowsko-Częstochowska, Mazury Zachodnie, Puszcza Białowieska, Szlak wokół Tatr, Zamość, Ziemia Świętego Krzyża), którzy otrzymali takie tytuły w dniu 16 września 2019 roku. Najlepsi zarządcy marek turystycznych, którzy zgłosili się do udziału w projekcie, otrzymali tytuł: „Polska Marka Turystyczna” (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz „Polska Marka Turystyczna – kandydat” (uczestnik, który pretenduje do tytułu „Polskiej Marki Turystycznej”).

Tytuł „Polska Marka Turystyczna”:

BeskidyKraina Lessowych WąwozówLublinŚląsk CieszyńskiToruń

Dowiedz się więcej na stronie: Polskie Marki Turystyczne