Warszawa 12.8 ºC
Kontakt
Manufaktura w Łodzi

Łódź, dzięki swoimi konsekwentnym działaniom promocyjnym, wpisała się już na stałe jako atrakcja turystyczna, miasto wielu kultur, rozwijające się bardzo dynamicznie. Zarządca marki turystycznej Łódź - Łódzka Organizacja Turystyczna to dobry gwarant jej dalszego rozwoju. Zarządzający wykazują świadomość potencjału i prowadzą szereg działań, zarządzających marką, w celu wyeksponowania jej walorów. Warto podkreślić dobrą komercjalizację, wysokość budżetu, dedykowany zespół pracowników, dużą liczbę podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w rozwój Łodzi. Ponadto, marka jest przygotowana od strony marketingowej - strategia, badania, narzędzia marketingowej. Równocześnie, dalszemu rozwojowi marki sprzyjać będą szersze działania samego zarządcy wpisujące się w założenia zrównoważonego rozwoju turystyki.