Warszawa 12.8 ºC
Kontakt
Stary Rynek w Poznaniu, kolorowe kamieniczki, ratusz

Poznań to miasto, które łączy z sukcesem funkcje miasta targowego, którym jest od wieków z możliwością wypoczynku. Mnogość atrakcji, skutecznie promowanych, przyciąga turystów z całego świata. Wysokie miejsca w konkursach oraz rankingach są zasłużoną nagrodą i potwierdzeniem silnej pozycji. Zarządca marki Poznań, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, z sukcesem wykorzystuje potencjał turystyczny miasta. Doskonałe zarządzanie, opracowana strategia, wyodrębniony budżet stanowią stabilną podstawę do prowadzonych działań i dalszego rozwoju. Tak wypracowane warunki sprzyjają integracji partnerów branżowych oraz pozwalają na skuteczne zaangażowanie w komercjalizację ofertę, projekty promocyjne, w tym związane z wydłużaniem sezonu turystycznego, a także działania na rzecz lokalnych społeczności (CSR). Należy podkreślić, że informacje zawarte w zgłoszeniu mogą stanowić zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu regionalną marką turystyczną.