Dobry biznes na wsi – sprawdź jak to się robi!

Polska wieś jest szczególnie atrakcyjna turystycznie. Współczesny wypoczynek na wsi wpisuje się w tak bardzo poszukiwane „slow life” – obecny trend powrotu do natury i zrównoważonego rozwoju. Wiele pięknych zakątków naszego kraju to wzorcowe przykłady zachowania tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń krajobrazu kulturowego, w który wkomponowane są elementy cennego, niejednokrotnie wręcz dziewiczego środowiska przyrodniczego. Krótsza bądź dłuższa „ucieczka” z terenów zurbanizowanych na wieś pozwala na dostrzeżenie harmonijnego połączenia natury i kultury, ich wzajemnego przenikania się. A jeśli do tego dodamy polską przedsiębiorczość i pomysłowość, to otrzymamy niezwykłą mieszankę atrakcji i produktów.

Doceniając znaczenie wyjątkowych walorów wsi naszego kraju, Polska Organizacja Turystyczna w ramach operacji pn. Akcja z udziałem blogerów „Dobry biznes na wsi”, przeprowadziła kampanię, mającą na celu kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako miejsca atrakcyjnego do życia i prowadzenia biznesu.

„Dobry biznes na wsi” może być inspiracją zarówno dla mieszkańców obszarów wiejskich, którzy już prowadzą działalność, jednak szukają nowego źródła dochodu lub po prostu chcą się rozwijać, jak i dla mieszkańców miast – tych, którzy dopiero planują takowe przedsięwzięcie i tych, którzy podjęli już pierwsze kroki i są w fazie realizacji. Akcja da im konkretną wiedzę w tej dziedzinie i impuls do inwestycji w wymarzoną przyszłość.

Nasza akcja koncentruje się na przedstawieniu historii osób przedsiębiorczych, którzy swoje plany zamienili w czyn i z powodzeniem prowadzą działalność na polskiej wsi. W dobie nadmiaru informacji odbiorcy często kierują się przy podejmowaniu decyzji rekomendacją innych osób. Dlatego kluczowe znaczenie w prezentacji miejsc biorących udział w akcji, mają znani blogerzy o dużym potencjale marketingowym.

Wybrane inicjatywy biznesowe wyróżniaj innowacyjność, potencjał mediowy i profesjonalizm. Poza branżowym aspektem „Dobry biznes na wsi” to także wskazanie miejsc atrakcyjnych turystycznie. Wybrane obiekty stanowią punkty na mapie, które warto odwiedzić ze względu na urzekającą okolicę, ciekawą aranżację miejsca, wytwarzane przez gospodarzy rękodzieło, poruszającą historię czy wprowadzone ekologiczne rozwiązania. Materiały publikowane przez infuencerów w ich kanałach będą podkreślać m.in. turystyczne i rekreacyjne zalety wybranych obiektów, interesujące historie ich powstania oraz doświadczenia właścicieli.

Poznaj zatem wyjątkowe miejsca, które dzięki zaangażowaniu i kreatywności ludzi ich tworzących, stały się… dobrym biznesem na wsi.

ANKIETA