Patronaty medialne Narodowego Portalu Turystycznego

Patronat medialny Narodowego Portalu Turystycznego, prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną, przyznawany jest wydarzeniom i przedsięwzięciom odbywającym się w Polsce, skierowanym do turystów.

Patronatem medialnym Narodowego Portalu Turystycznego mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia odbywające się w Polsce (których adresatami są turyści) o charakterze turystycznym, kulturalnym, sportowym i obywatelskim, spełniające warunki regulaminu.

Patronatem medialnym Narodowego Portalu Turystycznego obejmowane są wydarzenia i przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia i wzmacniania wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości oraz wykorzystujące i promujące walory i atrakcje turystyczne miejsc, w których się odbywają.

ANKIETA