Warszawa 1.1 ºC
Kontakt
logo bloga słodkim szlakiem

Czy zastanawialiście się jak dawniej wyglądało codzienne życie? Jak funkcjonować bez dzisiejszych sprzętów i artykułów gospodarstwa domowego. My często myślimy o tym jak nasi przodkowie funkcjonowali wtedy, gdy życie nie było tak proste jak dziś. Aktualnie ciężko znaleźć takie miejsce, które jest nieskalane obecnymi cudami techniki. Na szczęście każde województwo może poszczycić się skansenami, w których życie zatrzymało się na przełomie XVIII i XIX w., a w niektórych nieco wcześniej…

Park Etnograficzny w Tokarni położony jest ok. 20 km od Kielc. Malownicze otoczenie w zakolu Czarnej Nidy sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe. Zajmuje obszar 65 ha, z czego 20 ha to tereny leśne.

Uroczyste otwarcie i udostępnienie skansenu nastąpiło w 1986 r., jednak plany jego budowy zrodziły się już w 1971 r. Przy tworzeniu całej koncepcji i założeń pracował prof. dr hab. Roman Reinfuss.

Skansen podzielony jest na kilka sektorów, na których zlokalizowano zabudowę reprezentującą subregiony Kielecczyzny: Góry Świętokrzyskie, Wyżynę Sandomierską, Nieckę Nidziańską i Wyżynę Krakowsko-Częstochowską.

To co my ubóstwiamy w skansenach, to ich prawdziwość – spacer po prawdziwej wsi, na której oprócz domostw znaleźć można ogródki przydomowe, kościoły, przydrożne kapliczki, stodoły i inne pomieszczenia gospodarcze. Są też prawdziwe zwierzęta, wiatraki i młyny wodne.


Autorzy: Ewa i Kamil, blog: „slodkimszlakiem.wordpress.com”


Czytaj więcej na blogu: „Słodkim szlakiem”