Szlak Kopernikowski

Szlak Kopernikowski to drogowy szlak turystyczny upamiętniający postać Mikołaja Kopernika. Prowadzi przez miejscowości związane z życiem i działalnością wielkiego uczonego, położone w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Łącznie ma długość ok. 590 km. Został oznakowany symbolem astrolabium. Wędrując szlakiem można zwiedzać zabytkowe budowle pamiętające czasy wielkiego uczonego, poświęcone mu ekspozycje muzealne, poznawać wszechświat podczas seansów astronomicznych w planetariach, a nawet prowadzić obserwacje nieba.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej atrakcji
ANKIETA