Dokąd się wybrać w 2020 roku – poznaj pierwsze Polskie Marki Turystyczne

Zbliżający się 2020 rok to dobry czas, aby poznać wybrane po raz pierwszy Polskie Marki Turystyczne, czyli łatwo identyfikowalne i wyróżniające się z oferty obszarów konkurencyjnych regiony turystyczne.

W 2020 roku szczególnie zapraszamy więc do Beskidów – jednego z najbardziej rozpoznawalnych pasm górskich w Polsce, gdzie zimą można pojeździć na nartach i snowboardzie, a latem wędrować po górach. Beskidy obejmują swoim zasięgiem tereny o bardzo bogatym folklorze. Atutem regionu jest także zróżnicowany pejzaż kulturowy, będący wynikiem gospodarki pasterskiej. Zachowało się tu dużo przykładów architektury drewnianej: świeckiej i sakralnej. Sztukę ludową spotyka się w budownictwie, wyposażeniu wnętrz, przedmiotach codziennego użytku i narzędziach pracy.

Kolejnym wartym odwiedzenia regionem jest Kraina Lessowych Wąwozów, położona w północno-zachodnim skraju Wyżyny Lubelskiej. Jej nazwa nawiązuje do największego w Europie skupiska lessowych wąwozów. Walory, atrakcje i infrastruktura tego obszaru pozwalają realizować turystykę uzdrowiskową i agroturystykę. Ważnym elementem tego regionu jest kuchnia oparta na lokalnych produktach. Można tu skosztować najróżniejszych smaków klusek i pierogów, m.in. z nadzieniem z karpia, bobu, kaszy czy sera.

Z kolei Lublin i Toruń to przepiękne miasta o wyjątkowo bogatym dziedzictwie kulturowo-historycznym.

To pierwsze, położone na granicy Unii Europejskiej i wschodniej Europy, od lat słynie z międzynarodowych festiwali i projektów artystycznych. Jako miasto inspiracji i najważniejszy ośrodek życia kulturalnego we wschodniej Polsce przyciąga znanych artystów z całego świata, przemieniając ulice w barwny, wielokulturowy tłum mówiący różnymi językami. Miasto zachwyca siedmiowiekową historią opowiadaną przez muzea, zabytki, tradycyjne smaki oraz legendy. Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od spaceru po Starym Mieście i podążać szlakiem historycznego bogactwa i wielokulturowych korzeni.

Toruń zaś ze średniowiecznym zespołem miejskim, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest ikoną regionu kujawsko-pomorskiego. Symbolami miasta są pierniki, których tradycja wytwarzania jest wciąż żywa oraz Mikołaj Kopernik – najsłynniejszy mieszkaniec Torunia, którego sława zapewnia temu miastu silne skojarzenia z astronomią. Z pokładów statku i łodzi pływających po Wiśle, mostu drogowego, czy lewobrzeżnego tarasu można zobaczyć panoramę Torunia – jeden z Cudów Polski. Nadwiślańskie położenie Torunia wpływało, od początku istnienia miasta, na jego gospodarczy rozwój. Toruń był członkiem Związku Miast Hanzeatyckich.

Polską Marką Turystyczną został też wybrany Śląsk Cieszyński – kraina historyczna, obejmująca południowo-wschodnią część Śląska, skupiona wokół miasta Cieszyn i rzeki Olzy. Świetne miejsce do uprawiana turystyki narciarskiej, zimowej turystyki pieszej, rowerowej oraz turystyki górskiej. Region słynie z heklowania, czyli unikatowego sposobu wytwarzania koronek, który stosują jedynie mieszkanki Koniakowa, a który wpisany został na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Warto tu wspomnieć, że tytuł „Polska Marka Turystyczna – kandydat” otrzymały następujące regiony, do odwiedzenia których również zachęcamy w 2020 roku: Jura Krakowsko-Częstochowska, Mazury Zachodnie, Puszcza Białowieska, Szlak wokół Tatr, Zamość, oraz Ziemia Świętego Krzyża

ANKIETA