...LUBELSKIE - smakuj życie - malownicze między Wisłą a Bugiem, na styku kultur wschodu i zachodu, kusi egzotyką; pełne przyrody z dwoma parkami narodowymi (Roztoczański i Poleski) i zabytków ze Starym Miastem w Zamościu na czele, wpisanym na listę UNESCO; Lubelskie kusi rejsem po Wiśle w Kazimierzu, spacerami w pradolinie Wisły, kuracjami w uzdrowiskach oraz zabytkami stolicy województwa - Lublinem... 

Zamość -Rynek Wielki.jpg

Lubelskie - polska egzotyka

Województwo lubelskie położone jest we wschodniej Polsce i graniczy od wschodu z Ukrainą i Białorusią, a po stronie polskiej z czterema województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Stolicą województwa jest Lublin. Lubelskie zajmuje obszar o powierzchni ponad 25 100 km².

Województwo lubelskie to region położony między Wisłą a Bugiem. Oszałamiająca jest obfitość turystyczna tej wschodniej krainy. 3200 kilometrów znakowanych szlaków pieszych i 1000 kilometrów szlaków rowerowych na Roztoczu, w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej, a także w przepięknych krajobrazowo dolinach rzek Wisły i Bugu. To więcej niż długość całej Polski! Rzeki lubelskie: Wieprz, Tanew, Krzna, Włodawka, Uherka i Kurówka tworzą niebieskie wstążki na zielonym podkładzie lasów i zapraszają na spływy kajakowe.

W miejscowości Hniszów, w pofolwarcznym parku, rośnie pięćsetletni dąb szypułkowy, pomnik przyrody. Wysoki na 23 m i gruby na 8,62 m. Młodszy brat świętokrzyskiego Bartka.

Lubelszczyzna jest urozmaicona geograficznie. Obok Wyżyny Lubelskiej sąsiadującej z Wyżyną Wołyńską jest urzekające Roztocze, rozciągnięte od okolic Kraśnika, aż do Hrebennego i dalej, do samego Lwowa. Roztocze to łagodne pasma pól, pojedyncze skałki, wąwozy, krystaliczne strumienie w otoczeniu buków i jodeł oraz w towarzystwie koników polskich. Na Płaskowyżu Nałęczowskim, wije się gęsta sieć wąwozów, a na piaszczystym, wręcz wydmowym terenie Kotliny SandomierskiejLasy Janowskie i Puszcza Solska. W podłożu Polesia Lubelskiego występują osady wodno-lodowcowe: piaski, żwiry, mułki oraz obszary bagienno-torfowiskowe, np. Krowie Bagno koło Urszulina. Urozmaiceniem krajobrazu są moreny, wydmy, przełomowy odcinek Bugu oraz obszerne kompleksy leśne. Nic dziwnego, że lubelskie utworzyło Poleski Park Narodowy z torfowiskami i Roztoczański Park Narodowy z konikami polskimi, 17 krajobrazowych i 87 rezerwatów przyrody.

530 lat istnienia regionu na styku wschodu i zachodu, nieustanne sąsiedztwo tradycji katolickich, judaistycznych i prawosławnych obok kultur greckich, ormiańskich i tatarskich spowodowało, że niepowtarzalna, wręcz egzotyczna jest Lubelszczyzna. Rozpoznawalną marką wielonarodowej i wieloreligijnej przeszłości regionu jest kaplica Trójcy Świętej na lubelskim zamku – unikalny zabytek najwyższej światowej klasy, łączący gotycką architekturę z rusko-bizantyńskimi zdobieniami. 

W Zwierzyńcu jest kościół na wyspie, pośrodku stawu, stąd zwany kościołem na wodzie, w Hrebennem – cerkiew Świętego Mikołaja, a w Szczebrzeszynie synagoga. Szczebrzeszyn, rozpropagowany wierszykiem o chrząszczu autorstwa Jana Brzechwy, był znanym ośrodkiem chasydzkim. Oprócz manierycznej synagogi przetrwał tu kirkut z XVI wieku. W Radrużu, przy samej granicy z Ukrainą, zachowała się piękna cerkiew z 1580 roku.

W Kazimierzu Dolnym i Końskowoli możemy podziwiać zabytki sakralne charakterystyczne dla regionu, bogato zdobione sztukateriami kościoły renesansu lubelskiego. We Włodawie zachowały się Wielka i Mała (Nowa) Synagoga, obie pochodzące z XVIII wieku, natomiast w Jabłecznej jest bardzo ważna dla prawosławia, piętnastowieczna cerkiew Świętego Onufrego. W miasteczku o wdzięcznej nazwie Gołąb warto zobaczyć unikatowy Domek Loretański z 1640 roku.

Upodobanie dla Lubelszczyzny przejawiały bogate rody magnackie. Dzięki temu, dziś możemy podziwiać liczne pałace i rezydencje. Niezaprzeczalnie numerem jeden Lubelszczyzny jest pałac Zamoyskich w Kozłówce. Pałacowe wnętrza zdobi oryginalne wyposażenie: marmurowe kominki, miśnieńskie piece, dębowe parkiety. W Kozłówce otwarto muzeum socrealizmu. Pałac w Lubartowie otoczony jest parkiem z barokowo – klasycystyczną oranżerią.

Lubelszczyzna, będąca pograniczem państwa polskiego, musiała być szczególnie chroniona. O niepewnych czasach przypominają: grodzisko w Chodliku, jedno z najstarszych w Europie, obwałowania ziemne w Gródku nad Bugiem i pozostałości średniowiecznego grodu Wołyń. Masłomęcz z osadą Gotów z II-IV wieku i kamienna wieża mieszkalno-obronna w Stołpie z XI-XII wieku to najstarsze zabytki architektury w regionie. Górujące nad Janowcem majestatyczne ruiny zamku bastejowego Firlejów i Lubomirskich były jedną z największych fortec Rzeczypospolitej. Fortyfikacje w Zamościu, tworzące wraz z miastem renesansowy układ urbanistyczny, należą do najwspanialszych dzieł architektury europejskiej. Wojska carskie pozostawiły Twierdzę Iwangorod, wybudowaną w Dęblinie. Pozostałości fortów twierdzy brzeskiej i bunkry Linii Mołotowa w okolicach Lubyczy Królewskiej, pochodzą z lat czterdziestych XX wieku.

Zwiedzając ziemię lubelską, warto odwiedzić zabytkową kopalnię kredy w Chełmie. Podziemia miasta kryją wielopoziomowe korytarze i komory, utworzone w wyniku wielowiekowej eksploatacji kredy piszącej. W Wojciechowie natomiast, Wieża Ariańska z XVI wieku jest siedzibą jedynego w Polsce muzeum kowalstwa. Obok starej kuźni z paleniskiem i narzędziami zgromadzono tam sporą kolekcję wyrobów kowalstwa artystycznego. W okolicach Hrubieszowa, osobliwością na skalę europejską są, pochodzące z II-IV wieku, cmentarzyska Gotów, a w Zawadówce stoi ostatni poleski wiatrak.

Aby wymienić wszystkie atrakcje turystyczne regionu, trzeba by napisać książkę. Stare Miasto w Lublinie, pamiętające Bolesława Chrobrego, niepowtarzalny Kazimierz Dolny i Padwa Północy czyli Zamość, to klejnoty w lubelskiej koronie. 

Lubelska wieś Emilcin słynie z nie lada atrakcji – pomnika UFO. Pewien mieszkaniec Emilcina, twierdził, że w dniu 10 maja 1978 roku, spotkał na swej drodze do domu, dwie dziwne istoty oraz ich pojazd, wielkości autobusu, unoszący się 5 metrów nad ziemią. W UFO można wierzyć lub nie, ale w dinozaury nikt nie wątpi. W 2005 roku naukowcy potwierdzili jednoznacznie, że wielkie gady żyły też pod koniec kredy (70 mln lat temu) na Roztoczu. Tropy dinozaurów zachowały się we wsi Potok, 5 kilometrów od Guciowa, magicznego miejsca, gdzie rzeka Wieprz tworzy malowniczy przełom przez mezozoiczne skały.

Dowiedz się więcej na stronie regionalnego portalu turystycznego województwa lubelskiego

Zobacz wybrane miejsca w województwie lubelskim