49. Zamojskie Lato Teatralne

Zamojskie Lato Teatralne to przedsięwzięcie, które ma aspiracje oddziaływania w kategoriach artystycznych, wychowawczych, społecznych, popularyzatorskich. Cele tego najważniejszego wydarzenia kulturalnego regionu to kształcenie i wychowanie przez sztukę, propagowanie dobrych wzorców teatru i twórczej rozrywki, inspirowanie młodzieży do działań twórczych w dziedzinie teatru, literatury, plastyki i muzyki, zapewnienie oferty kulturalnej turystom, promocja Zamościa. Istotą Zamojskiego Lata Teatralnego jest prezentacja w Zamościu spektakli teatralnych w wykonaniu teatrów profesjonalnych (polskich i zagranicznych) dla mieszkańców miasta, regionu i turystów. Program Zamojskiego Lata Teatralnego jest różnorodny zarówno w treści jak i formie, tak by mógł sprostać wymaganiom i gustom widzów. Widowiska plenerowe na Rynku Wielkim, w podwórkach Starówki, skwerach, w Parku Miejskim, obok fortyfikacji, w kazamatach reklamują Zamość – miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, zaś twórcy teatru korzystają z urody zabytkowych miejsc wzbogacając scenografię prezentowanych spektakli.

Dane wydarzenia
Data
23 czerwca 20246 lipca 2024
Lokalizacja
Zamość
ANKIETA