Kraina Górnej Odry

Prawie 1/3 powierzchni Krainy Górnej Odry stanowią lasy, stąd nazywana jest potocznie „zielonymi płucami” województwa śląskiego. W granicach administracyjnych obejmuje kilka powiatów i miast na prawach powiatu, zaś jej linie graniczne nakreślają granice Subregionu Zachodniego. To właśnie w tym obszarze Odra i jej dopływy: Olza, Szotkówka, Psina, Ruda i Bierawka, niczym krwiobieg wyznaczają terytorialny zasięg marki, łącząc poszczególne części składowe, wśród których znajduje się oferta aktywności wodnych, niemal tysiąc km wytyczonych tras rowerowych i niesamowite zabytki. Obszar ten tworzy szeroką kompozycję aktywności, doskonale zachowanego dziedzictwa kulturowego, obiektów z duszą oraz niesamowitą przyrodą, która pozostawiła w Krainie kilka „cudów” natury, jakimi są Graniczne Meandry Odry, Rezerwat Przyrody „Łężczok” czy Arboretum Bramy Morawskiej.

Podstawowe informacje
Województwo
śląskie
Nagroda
Certyfikat POT
Data przyznania
2023
ANKIETA