...WIELKOPOLSKIE to region z wieloma cennymi zabytkami, zamkami i pałacami czy atrakcjami dla miłośników turystyki industrialnej; z historyczną pierwszą stolicą Polski w Gnieźnie; województwo obfituje także w cenne obszary przyrodnicze z dwoma parkami narodowymi (Wielkopolski i fragment Drawieńskiego); charakteryzuje się dużym potencjałem dla turystyki aktywnej z Wielką Pętlą Wielkopolski na czele;  stolicą regionu jest Poznań – najważniejszy w Polsce ośrodek targowy... 

wolsztyn parowan.jpg

Wielkiej Polski początek

Województwo wielkopolskie położone jest w środkowo-zachodniej części Polski i graniczy z siedmioma województwami: zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim. Stolicą województwa jest Poznań. Wielkopolskie zajmuje obszar o powierzchni ponad 29 800 km².

Wielka Polska powstała dzięki ekspansji państwa Polan w X wieku. Nazwa Wielkopolska po raz pierwszy pojawiła się w dokumencie z 15 czerwca 1257 roku. Wielkopolska nie posiada herbu, ten pierwotny herb Wielkopolski, nadany przez Kazimierza III Wielkiego został przejęty przez Kalisz. Wielkopolska ma za to swoją patronkę - księżnę kaliską, błogosławioną Jolentę Helenę z dynastii Arpadów, siostrę Świętej Kingi i szwagierkę Bolesława Wstydliwego.

Wizytówką Wielkopolski są Dęby w Rogalinie. W starorzeczu Warty rośnie największe w Europie skupisko (około 2000) pomnikowych dębów. Najsłynniejsze z nich to Lech, Czech i Rus, mające po 700 lat. Na rogalińskich dębach żyje, także będący pod ochroną, chrząszcz - kozioróg dębosz. W tym pięknym dębowym otoczeniu stoi pałac Raczyńskich z XVIII wieku. We wspaniałej sali balowej pałacu są zgromadzone cenne militaria i pamiątki narodowe, a w budynku galerii podziwiać można płótna Matejki, Malczewskiego i Wyczółkowskiego.

Podczas wojażu po Wielkopolsce trzeba zajrzeć do Muzeum Ziemi Kaliskiej, by zobaczyć skarb ze Słuszkowa: wczesnośredniowieczne srebrne ozdoby oraz monety polskie i obce z XI i XII wieku. Unikatowy zbiór denarów palatyna Sieciecha, stanowi pierwszy bezpośredni dowód na istnienie w XI wieku w Polsce mennicy bijącej denary krzyżowe. Skarb został ukryty w 1100 roku, a odnaleziony w 1935 roku. 

Kalisz to miasto, gdzie spotkali się potomkowie Lecha, Czecha i Rusa polując na tura. Nieopodal Kalisza, w miejscu grodu z IX-X wieku, utworzono rezerwat archeologiczny Zawodzie. Są tam oryginalne wały ziemne, fundamenty romańskiej kolegiaty oraz fundamenty wieży obronnej. Po rekonstrukcji stanowisko archeologiczne wzbogaciło się o palisadę i ostrokół, most, wieżę bramną i wieżę obronną. We wnętrzu grodu odtworzono siedem chat mieszkalnych i kościół Świętego Wojciecha z 1216 roku. Zawodzie ożywa w czasie jarmarków archeologicznych.

Na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, znajduje się najznamienitszy zabytek Wielkopolski - Katedra Gnieźnieńska, ze słynnymi drzwiami, przedstawiającymi życiorys Świętego Wojciecha. W podziemiach katedry można zobaczyć najstarszy w Polsce napis nagrobkowy z 1006 roku oraz fragmenty murów bazyliki Mieszka I.

Bogactwo skarbów archeologicznych Wielkopolski doprowadziło do otwarcia w Gnieźnie Muzeum Początków Państwa Polskiego. Zgromadzono tam księgozbiór liczący 17000 pozycji oraz znaleziska archeologiczne, w tym kafle gotyckie płytowe oraz zbiory artystyczne, historyczne i archiwalne. 

Trasa Szlaku Piastowskiego prowadzi przez serce Wielkopolski od zabytku do zabytku. Na szlaku leży wyspa lednicka, która jest przypuszczalnym miejscem przyjęcia chrztu przez Mieszka I, a za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego była polskim ośrodkiem oręża i myśli. W tym centrum plemienia Polan, zachowały się pozostałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury pałacowo-sakralnej z basenami do chrztu i fragmenty wolnostojącego kościoła cmentarnego z grobami w nawie i aneksach. Zabudowania wyspy pochodzą sprzed roku 966!

W Koninie, przy kościele Świętego Bartłomieja, zdobionym polichromiami malowanymi ręką zabójcy prezydenta Narutowicza – Eligiusza Niewiadomskiego, stoi romański kamienny słup z 1151 roku. Jest to najstarszy znak drogowy w Europie. Przez stulecia pełnił rolę drogowskazu, stojąc w połowie drogi z Kruszwicy do Kalisza, w odległości 52 kilometrów od każdego z tych miast.

W Gosławicach znajduje się unikatowy, gotycki kościół, zbudowany na planie krzyża greckiego ze sklepieniem palmowym wspartym na centralnym kamiennym ośmiobocznym filarze. Kościół jest porównywany z rotundą Grobu Świętego w Jerozolimie.

Lapidarium w Lesznie przy kościele Świętego Krzyża jest jednym z cenniejszych zbiorów sztuki nagrobnej z XVII, XVIII i XIX wieku na terenie Wielkopolski. Ratusz i kamienica Wieniawa z podcieniami w Lesznie to perełki baroku.

Wielkopolskie zabytki poprzemysłowe to budynek dawnej fabryki sukna w Opatówku, który jest jedynym ocalałym w Europie zabytkiem architektury fabrycznej z początku XIX wieku oraz Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu, stanowiący unikatowy w skali europejskiej zbiór ponad 230 uli. Wśród eksponatów są ule figuralne przedstawiające niedźwiedzie, architektoniczne - stanowiące miniatury opery i ratusza w Poznaniu, czy kłodowe, w tym wydobyta z Wisły barć, datowana na rok 1474.

Pałac z 1797 roku w Śmiełowie, zaprasza do muzeum Adama Mickiewicza, gdzie zgromadzono pamiątki po wieszczu z czasów jego pobytu w Wielkopolsce. W pokoju Pana Tadeusza zobaczymy najstarsze wydania wielkiej epopei, łącznie z pierwszą paryską edycją z 1834 roku. Prezentowane są tu także ilustracje do tego dzieła, w tym cykl drzeworytów według rysunków Andriollego z 1881 roku i znany obraz Kaplińskiego Spowiedź Jacka Soplicy. 

Pałacyk Myśliwski w Antoninie z XIX wieku ma tak niezwykłą architekturę, że wydaje się zjawą, wręcz fatamorganą. Smaczku dodaje taras widokowy na dachu. W pałacyku Fryderyk Chopin uczył córkę gospodarza gry na fortepianie. W Antoninie jest izba pamięci kompozytora i odbywa się coroczna Jesień Chopinowska.

Dawna magnacka rezydencja czyli wspaniały pałac w Kórniku, stoi na wysepce otoczonej szeroką fosą. W kórnickim pałacu o wyglądzie twierdzy obronnej warto zobaczyć reprezentacyjną Salę Mauretańską i bibliotekę z rękopisem III części Dziadów Mickiewicza. W eklektyczny dworku w Manieczkach unosi się duch patriotyzmu. Muzeum w dworku prezentuje pamiątki po Jozefie Wybickim, twórcy polskiego hymnu. Pałac w Gołuchowie, otoczony angielskim parkiem, jest wzorowany na zamkach nad Loarą. Wewnątrz urzekają wspaniałe precjoza Czartoryskich.

Dowiedz się więcej na stronie regionalnego portalu turystycznego województwa wielkopolskiego

Zobacz wybrane miejsca w województwie wielkopolskim