Warszawa 11.1 ºC
Kontakt
logo bloga słodkim szlakiem

Cieszyn, to miasto położone w granicach dwóch państw – Polski i Czech. Po długiej, skomplikowanej historii nam przypadła zabytkowa część miasta, Czechom zaś industrialna. W tej zabytkowej części o dobrze zachowanym staromiejskim układzie urbanistycznym odnajdziemy wiele zabytków, jednak jeden wyróżnia się szczególnie – wizerunek cieszyńskiej rotundy znajdziemy na banknotach 20-złotowych. Miasto położone nad rzeką Olzą wiele osób może utożsamiać z legendarnymi wafelkami Prince Polo firmy OLZA (aktualnie Mondelez).

Legenda głosi, że miasto zostało założone w 810 r. przez trzech synów króla polskiego Leszka III. W rzeczywistości Cieszyn powstał w X w. jako gród broniący południowej granicy państwa polskiego. Z powstałego wokół podgrodzia rozwinęło się samodzielne miasto. Od ok. 1290 r. Cieszyn był stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego, potem powstałego na bazie księstwa regionu – Śląska Cieszyńskiego.


Autorzy: Ewa i Kamil, blog: „Słodkim szlakiem”


Czytaj więcej na blogu: „Słodkim szlakiem”