Zwiedzanie po królewsku

Rezydencje królewskie w Polsce

Polska to kraj o ponad tysiącletniej historii, bogatych tradycjach i wielkim dorobku kultury. Spuścizna dziejów w postaci licznych zamków i pałaców to nasze skarby i perły architektury. Wśród kilku tysięcy takich obiektów, rozsianych po wszystkich regionach, niemalże w każdym zakątku Polski znajdziecie wyjątkowe miejsca warte odwiedzenia.

Szczególną wartość historyczną i turystyczną prezentują rezydencje królewskie, pamiętające potęgę Polski za czasów panowania królów. Wybierzcie się do nich na wycieczkę śladami polskich władców. Poznajcie arcydzieła sztuki, stylowe meble, płótna europejskich i polskich malarzy oraz rzeźby zdobiące zamkowe i pałacowe wnętrza.

Zwiedzanie rezydencji królewskich warto rozpocząć w Warszawie, bowiem w stolicy naszego kraju znajdziecie ich aż trzy:

Zamek Królewski – pieczołowicie zrekonstruowany zabytek

To fenomen! Całkowicie spalony w czasie II wojny światowej, został odbudowany ze składek społecznych całego polskiego narodu. Wraz ze Starym Miastem w 1980 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Rezydencja królów wybudowana została w XV wieku. Do 1526 była siedzibą książąt mazowieckich, następnie własnością królewską. Po przeniesieniu przez króla Zygmunta III Wazę stolicy Rzeczpospolitej do Warszawy, zamek przebudowany w stylu wczesnego baroku, stał się siedzibą króla i dworu. W jego murach, w 1791 roku, uchwalono Konstytucję 3 maja. W latach 30. XIX wieku rezydowali w nim namiestnicy Królestwa Polskiego. W tym okresie zamek przebudowano w stylu neoklasycystycznym. W latach 1926-1939 zamek był siedzibą prezydentów II Rzeczypospolitej. W czasie oblężenia we wrześniu 1939, został zbombardowany i spalony. Odbudowa nastąpiła dopiero z początkiem lat 70-tych. Głównej bryle nadano kształt wczesnobarokowy, jest budowlą pięcioskrzydłową z charakterystyczną wieżą zegarową.

Dziś w zamku znajduje się muzeum, z obrazami takich mistrzów jak Rembrandt i Canaletto, który był nadwornym malarzem ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Gruntownej renowacji poddane zostały Arkady Kubickiego wspierające skarpę z zamkiem od strony Wisły. Po powstaniu 1831 roku pełniły funkcję stajni a potem garaży, obecnie są miejscem wystaw, okolicznościowych imprez i przyjęć.

Łazienki Królewskie – romantyczne miejsce dla amatorów sztuki

Są najpiękniejszym parkiem stolicy, a zarazem jednym z największych ogrodowych kompleksów Europy. Zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie o powierzchni 76 hektarów to symboliczne dzieło ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego – polityka, reformatora, filozofa, wybitnego mecenasa i kolekcjonera sztuki.

W parku wzniesiono liczne budowle, mosty, altany i posągi. Powstały m.in.: Pałac na Wyspie, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Stara Pomarańczarnia, Amfiteatr.

Współcześnie Łazienki pełnią funkcje muzealne, są miejscem spacerów, wydarzeń kulturalnych i imprez rozrywkowych. Liczne grupy turystów uczestniczą w bezpłatnych koncertach fortepianowych, które od pół wieku, odbywają się w sezonie letnim u stóp pomnika Fryderyka Chopina.

Pałac Króla Jana III w Wilanowie – barokowa perełka Warszawy

Historyczna rezydencja zbudowana została dla króla Jana III Sobieskiego w końcu XVII wieku i była rozbudowana przez kolejnych właścicieli. Reprezentuje założenie przestrzenne łączące tradycję polskiego dworu z włoską willą wiejską i francuskim pałacem.

W 1805 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela, Stanisława Kostki Potockiego, w części pałacu powstało jedno z pierwszych publicznych muzeów w Polsce.

Obecnie wilanowski kompleks pałacowo-parkowy to Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wnętrza pałacowe z oryginalnym wystrojem plastycznym i bogatym wyposażeniem reprezentują trzy epoki stylowe. Pałac posiada w swoich zbiorach dużą ilość portretów polskich, dzieł malarstwa, rzeźby, sztuki złotniczej. Otoczenie pałacu stanowi dwupoziomowy zróżnicowany stylowo ogród. Przypałacowy park ma charakter francuskiego parku geometrycznego z XVII i XVIII wieku, część parku nad stawem utrzymana jest w angielskim krajobrazowym charakterze. Ozdobę stanowią rzeźby, fontanny i mała architektura parkowa.

W poszukiwaniu wyjątkowych rezydencji królewskich z obecnej stolicy Polski przenieście się do poprzedniej stolicy, czyli Krakowa i odwiedźcie Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim.

Zamek Królewski na Wawelu – panteon królów i bohaterów narodowych

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych zamków w Polsce i Europie. Jest narodowym i kulturowym symbolem tożsamości Polaków. Wraz ze Starym Miastem w obrębie dawnych murów, Wzgórzem Wawelskim, dzielnicą Kazimierz ze Stradomiem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie (w 1978 roku).

Założony w pierwszej połowie XI wieku dawny przedromański kompleks uzyskał w XIV wieku charakterystyczny gotycki charakter. Do końca XVI stulecia mieszkali w nim królowie. Dziś siedemnastu z nich spoczywa w podziemiach tutejszej Bazyliki archikatedralnej.

Sercem kulturalnej stolicy Polski jest obecnie muzeum i udostępnia ponad 70 sal. Stała ekspozycja muzealna obejmuje reprezentacyjne i prywatne komnaty królewskie, skarbiec i zbrojownię.

To najważniejsze rezydencje królewskie w Polsce. Niech zainspirują was one do odwiedzenia innych, poznania ich historii oraz podziwiania sztuki w każdej postaci.

ANKIETA