Na szlakach historii

Odwiedź miejsca, gdzie tworzyła się historia!

W zeszłym roku Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości. To świetna okazja aby poznać kraj o tysiącletniej historii, bogatych tradycjach i wielkim dorobku kultury. Spuścizna dziejów w postaci zabytków architektury, pamiątek historycznych, dzieł sztuki – wspaniale komponuje się z bogactwem przyrody i naturalnych krajobrazów.

Od początku swojego istnienia, Polska znajdowała się w centralnej części Europy na styku różnych kultur, wschodniej i zachodniej oraz południowej i północnej. W rezultacie wykształciły się tu wielokulturowe tradycje i zabytki charakterystyczne dla danego regionu. Polska pod względem tych zasobów jest konkurencyjna na europejskim rynku turystycznym, posiada bowiem wiele cenionych walorów w postaci miejsc i obiektów o wysokiej wartości historycznej – świadectwa polskich dziejów, rozkwitu kultury i sztuki.

Bogatą historię i dziedzictwo kulturowe naszego kraju przybliżą Wam szlaki turystyczno-historyczne, które łączą ciekawe obiekty i miejsca w jeden spójny produkt turystyczny. Integrują one różne regiony i tematy. Podróżowanie szlakami historycznymi to nie tylko zwiedzanie zabytków czy muzeów. To także poznawanie ludzi, różnic regionalnych, miejscowej kuchni i dziedzictwa kulturowego, czyli materialnego i duchowego dorobku poprzednich pokoleń.

A ze względu na tę bogatą historię i mnogość walorów turystycznych, w Polsce jest w czym wybierać. Mamy wiele szlaków historycznych. Każdy znajdzie swoją tematykę.

Dla lubiących zamki polecamy aż cztery szlaki: Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Zamków Krzyżackich, Szlak Zamków Piastowskich i Szlak Orlich Gniazd. Ten ostatni prowadzi przez średniowieczne zamki i strażnice Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wzniesione na trudno dostępnych wapiennych wzgórzach, niczym orle gniazda zawieszone na skałach.

Polska zawsze słynęła ze „złota północy”, czyli bursztynu, z którego wyroby jubilerskie są chętnie nabywane przez turystów jako wyjątkowa pamiątka. Dlatego warto poznać Szlak Bursztynowy – jedną z najstarszych w Europie dróg handlowych, porównywanych z Jedwabnym Szlakiem. Za światową stolicę bursztynu uważany jest Gdańsk. Tutaj co roku odbywają się największe międzynarodowe targi bursztynu i wyrobów jubilerskich.

Nasz piękny kraj znany jest na świecie również dzięki urodzonemu w Wadowicach papieżowi Janowi Pawłowi II. Stąd też mamy wiele szlaków papieskich. Jednym z nich jest Kanał Augustowski – Szlak Papieski, którym na kajakach popłyniemy śladami Karola Wojtyły.

W Polsce urodził się także i tworzył światowej sławy pianista i kompozytor, Fryderyk Chopin. Dla miłośników jego twórczości polecamy Szlak Chopinowski, który przebiega śladami pierwszych dwudziestu lat jego życia. Choć muzyczny geniusz prawie połowę życia spędził na emigracji, to z Warszawą i Mazowszem związane były pierwsze lata jego życia. Dlatego Szlak Chopinowski wiedzie przez najważniejsze miejsca w stolicy i najpiękniejsze zakątki Mazowsza, w tym przez Żelazową Wolę – miejsce jego narodzin.

Połączenie szlaku historycznego ze szczególną ofertą kulinarną tworzy Wielki Gościniec Litewski, który był jednym z najważniejszych traktów handlowych i pocztowych Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Łączył stolicę Królestwa Polskiego ze stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wędrowanie szlakiem jest doskonałą okazją do poznania różnorodności krajobrazów kulturowych, niezwykłej przyrody, wybitnych postaci, wspaniałych zabytków i oryginalnych kuchni – mazowieckiej, podlaskiej, żydowskiej i tatarskiej.

Z kolei Szlak Piastowski to najstarszy turystyczny szlak historyczny w Polsce. Jest równocześnie przewodnikiem po najdawniejszych dziejach Polski. Przebiega przez dwa województwa: wielkopolskie i kujawsko-pomorskie.

A to tylko przykłady licznych szlaków historycznych rozlokowanych w naszym kraju. Ich tematyka jest bardzo różnorodna i dotyczy wielu okresów w dziejach Polski. Można je też zwiedzać na różne sposoby: pieszo, rowerem, samochodem, kajakiem, a nawet statkiem czy kolejką wąskotorową. 

ANKIETA