Warszawa -2.2 ºC
Kontakt
Bezpieczne Podróże dla turystów

Branża gotowa na przyjęcie turystów

Polska wkracza w drugi etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią COVID-19. Od 4 maja branża hotelarska może wznowić swoją działalność, ponadto mogą zostać otwarte instytucje kultury, takie jak muzea i galerie oraz punkty informacji turystycznej. W trosce o bezpieczeństwo turystów i obsługi zostaną wdrożone dodatkowe procedury i czynności mające zapewnić maksymalną ochronę dla odwiedzających.

Wspomniane procedury bezpieczeństwa oparte są na rekomendacjach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do tej pory szczegółowe wytyczne zostały opracowane dla obiektów hotelarskich, atrakcji kultury oraz punktów informacji turystycznej. Zawierają one dokładne wskazówki odnośnie prowadzenia działalności w czasach epidemii. Ich celem jest stworzenie takich warunków dla odwiedzających, aby ryzyko ich ewentualnego zakażenia podczas wizyty zmniejszyć do minimum.

Co robi branża, aby zapewnić turystom bezpieczeństwo?

Przedsiębiorcy są świadomi szczególnych wymagań stawianych przez turystów w obecnych czasach i są gotowi wdrożyć dodatkowe procedury mające na celu zapewnić im bezpieczeństwo. Każdy obiekt świadczący usługi dla turystów zachęcany jest do wdrożenia następujących rozwiązań:

  • Wprowadzenie limitów osób przebywających w budynku zarówno dla odwiedzających jak i pracowników. Dodatkowo rekomendowane jest wyznaczenie stref do bezpiecznego kontaktu między turystą a personelem obiektu. Pilnowane również będzie zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy odwiedzającymi (minimum 2 metry). Ma to zastosowanie do każdego obiektu niezależnie od tego, czy bezpieczna odległość będzie dotyczyła trasy zwiedzania w muzeum czy też odległości pomiędzy gośćmi przebywającymi w recepcji hotelowej.
  • Wprowadzenie pomiarów temperatury przed wejściem do budynku. Osoby z wyraźnymi symptomami choroby nie będą wpuszczane na teren obiektu.
  • Odpowiednie zabezpieczenie personelu poprzez środki ochrony własnej, takie jak maski i rękawiczki. Zwiększy to bezpieczeństwo podczas kontaktu zarówno z gośćmi jak i pomiędzy pracownikami.
  • Zapewnienie regularnej dezynfekcji ogólnodostępnych powierzchni. Regularnemu odkażaniu zostaną poddane przedmioty i miejsca takie jak lady, klamki, terminale płatnicze, klucze do pokojów hotelowych, windy, toalety, itp. Oprócz tego kładziony będzie nacisk na zapewnienie ogólnego dostępu do płynów dezynfekcyjnych w każdym pomieszczeniu udostępnionym turystom.
  • Wprowadzenie odpowiednich procedur wśród pracowników. Specjalne godziny pracy, ograniczanie liczby personelu, zapewnienie środków ochrony własnej, stosowanie przeźroczystych szyb w miejscu obsługi turystów oraz monitorowanie stanu zdrowia pracowników to tylko niektóre z licznych rozwiązań proponowanych przez GIS oraz Ministerstwa.
  • Maksymalne skrócenie czasu lub w miarę możliwości wyeliminowanie konieczności osobistego kontaktu odwiedzających z personelem. Jeżeli to możliwe rekomenduje się korzystanie ze środków takich jak Internet oraz telefon do komunikacji z gośćmi (np. podczas dokonywania rezerwacji i płatności online).

W trosce o bezpieczeństwo turystów i obsługi, w wielu obiektach noclegowych wdrożone zostały specjalne procedury mające na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia. Obiekty posługujące się znakiem graficznym „Obiekt bezpieczny higienicznie. Stosujemy się do zaleceń” deklarują, że swoje usługi świadczą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Wyszukaj obiekt bezpieczny higienicznie >>

Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów:
https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa:
https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-muzeow-galerii-sztuki-oraz-innych-instytucji-kultury-dzialajacych-w-obszarze-polityki-pamieci-i-ochrony-dziedzictwa