W 1382 r. grupa paulinów przybyła do Częstochowy, obejmując w posiadanie drewniany kościółek na Jasnej Górze. Nowej fundacji paulinów dokonał Władysław Jagiełło, który polecił zbudować klasztor i w nim umieszczono odnowiony obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej, już wtedy słynący łaskami. Wzmogło to ruch pątniczy do sanktuarium. 

Król Władysław IV w XVII w. sprawił, że Jasna Góra zmieniła się w twierdzę. Najbardziej dramatyczny  okres przeżył klasztor jesienią i zimą 1655 r., podczas potopu szwedzkiego, gdy był oblegany przez liczne wojska.

Bazylika w zespole klasztornym w obecnej formie ukończona została w XVII w. W jej wnętrzu ołtarz wykonany z hebanu i srebra oraz słynna ikona jasnogórska. Obraz Matki Boskiej, nazywany Czarną Madonną, wsławiony cudami, zgodnie z legendą  namalował własnoręcznie św. Łukasz. Obecny wizerunek jest wykonaną na oryginalnym podłożu kopią obrazu, który uległ niemal całkowitemu zniszczeniu w XV w. Z krótkimi przerwami obraz znajduje się  w jasnogórskim klasztorze od ponad 600 lat, będąc przedmiotem kultu i celem milionów pielgrzymów z całego świata. Ich liczne wota, o wartości historycznej, znajdują się w Skarbcu.

Dowiedz się więcej na stronie: Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze w Częstochowie