...ŁÓDZKIE - z coraz większą liczbą atrakcji turystycznych przyrodniczych i antropogenicznych, zwłaszcza takich jak jedyne w Polsce uzdrowisko termalne w Uniejowie czy obiekt narciarski w środku Polski - Góra Kamieńsk na zboczu interesującej kopalni Bełchatów; w województwie łódzkim jest geometryczny środek Polski we wsi Piątek, a stolicą regionu jest wielokulturowa i nowoczesna Łódź...

Termy_Uniejów.jpg

Łódzkie - pępek Polski

Województwo łódzkie położone jest w środkowej części Polski i graniczy z sześcioma województwami: mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Stolicą województwa jest Łódź. Łódzkie zajmuje obszar ponad 18 200 km².

W regionie łódzkim mamy nowoczesne miasta, wspaniałe zabytki i piękną przyrodę, a nawet góry! Góra Fajna Ryba to naturalne wzgórze o wysokości 347 metrów, punkt widokowy położony na południowo-wschodnich krańcach województwa na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Na dwustumetrowej Górze Świętej Genowefy znajduje się największa i najbardziej malownicza skała wapienna na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, przypominająca swym kształtem ludzką czaszkę. Podobno ukrywała się tu niewierna małżonka..

W województwie łódzkim utworzono 7 parków krajobrazowych i 88 rezerwatów przyrody, w tym Niebieskie Źródła z jeziorkami w kolorze lapisu oraz rezerwat Spała z prastarymi dębami i grabami, dwustuletnimi sosnami na terenie Puszczy Pilickiej, które tworzą bajkowe formy. Łódzkie zaprasza też do rezerwatu Węże, gdzie na szczęście jest więcej jaskiń niż gadów. Niedaleko Bełchatowa rośnie brat Bartka - Dąb Cygański. Pierśnica drzewa wynosi 160 cm, obwód pnia 502 cm.

We wsi Piątek w powiecie łęczyckim, 35 kilometrów od Łodzi jest pępek naszego kraju, czyli geometryczny środek Polski, miejsce oznaczone obeliskiem. 15 kilometrów od Piątku leży Sobota z późnogotyckim kościołem o ciekawym, kryształowym sklepieniu i neogotyckim zameczkiem.

W przedwojennym porcie rzecznym nad brzegiem Warty w Kępowiznie, do dziś działa przeprawa promowa na drugi brzeg rzeki. Rośnie tam lipa szerokolistna o obwodzie pnia 520 centymetrów. A na przegrodzie usypanej z kamieni stoi drewniany młyn wodny, datowany na lata 1910 – 1912, wpisany do rejestru zabytków. Młyn działa nadal, chociaż obecnie jest napędzany elektrycznie.

Walewice to miejscowość słynąca z pięknego klasycystycznego pałacu oraz jego sławnej lokatorki pani Walewskiej. Wczesnobarokowy pałac w Ujeździe, jest położony na terenie pięknego parku. Warto też poznać Arkadię - park romantyczno-sentymentalny założony w roku 1778 przez księżnę Helenę Radziwiłłową z Przeździeckich w stylu angielskim. Spacerując po Arkadii podziwiać możemy Świątynię Diany, Akwedukt, Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki z Grotą Sybilli, Łuk Kamienny i Dom Murgrabiego.

Pałac w Nieborowie oprócz wspaniałego parku, posiada bogatą kolekcję obrazów mistrzów europejskich, sztuki użytkowej i zdobniczej, a w pałacowej bibliotece zgromadzono ponad 10000 woluminów starodruków dzieł polskich i obcych.

W Ożarowie, we dworze Bartochowskich, znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich, obrazujące kulturę ziemiańską. Obok mebli, obrazów i ceramiki do najciekawszych eksponatów należy kolekcja bielizny damskiej i kolekcja koronek z przełomu XIX i XX wieku.

W Lipcach Reymontowskich nie ma już Borynów, ale jest za to zagroda ludowa i Muzeum Regionalne imienia Władysława Reymonta. 

Nieopodal miejscowości Wieruszowa, odkryto duże grodzisko pierścieniowate typu cyplowego, z 700-400 roku przed naszą erą. Stary gród obronny kultury łużyckiej otoczony był rzekami Niesób i Prosną, a od południa wałem o długości 440. metrów i wysokości 4. metrów. Gród zajmuje obszar około 48. hektarów i jest utożsamiany z Arsonium, grodem zaznaczonym przez Klaudiusza Ptolemeusza na pierwszej mapie ziem dzisiejszej Polski.

W muzeum na zamku w Pabianicach, wśród wielu eksponatów, znajdziemy jedyny w Polsce hełm celtycki z I wieku przed naszą erą. Hełm znaleziono na cmentarzysku w Siemiechowie, gdzie pełnił funkcję urny.

Na zamku w Piotrkowie Trybunalskim z dawnego wystroju zachowały się barokowe nadproża i odrzwia na pierwszym piętrze, fragmenty bogato zdobionych portali oraz nadproży w otworach drzwiowych prowadzących z sieni do komnat królewskich. Na zamku tym obradował Sejm króla Kazimierza Wielkiego, a król Władysław Jagiełło wydawał akty królewskie, trzymano Krzyżaków pojmanych po bitwie pod Grunwaldem. Z tych czasów, do dziś zamek przechowuje miecz krzyżacki oraz dwuręczny miecz niemieckiej piechoty zaciężnej z XVI wieku, a także krótki miecz katowski używany przy wykonywaniu wyroków wydawanych przez Trybunał Koronny w Piotrkowie. 

Gotycki zamek w Oporowie jest bodaj najmniejszym, ale za to najpiękniejszym w centralnej Polsce. Ta zgrabna, czworoboczna budowla, położona jest w sercu malowniczego parku na wysepce. Zamek ominęły wojny i dziejowe burze, co sprawiło, że zachowały się jego oryginalne wnętrza i wyposażenie. Łęczyca zaś to miejscowość, gdzie znajduje się zamek, na którym szczególnie często gościł król Jagiełło. W zrekonstruowanej warowni zamku mieści się najbogatsza w Polsce ekspozycja poświecona diabłu Borucie. Nieopodal Łęczycy, w maleńkim Tumie jest ogromna, z daleka widoczna, czwórwieżowa romańska kolegiata z XII wieku - to największa budowla sakralna w tym stylu w Polsce. Legenda głosi, że spadła tu, gdy diabeł przenosił ją z Łęczycy, a prawda historyczna „wybudowała" kościół w 1141 roku za sprawą fundacji księżnej Salomei, wdowy po królu Krzywoustym. Przenosiny z Łęczycy nie do końca są bajką. Tum to „prałęczyca". I choć diabeł zapewne udziału w przeprowadzce nie brał, to „prałęczyca" przesiedliła się, jeszcze w wiekach średnich, z dzisiejszej miejscowości Tum do obecnej Łęczycy. W Tumie, obok kolegiaty, godny uwagi, jest też modrzewiowy kościół barokowy z 1761 roku.

Łódzkie kusi zabytkami sakralnymi. Barokowy zespół dawnego klasztoru Bernardynów w łódzkim Paradyżu to trzynawowy kościół bazylikowy z zabytkowym wyposażeniem, na które składa się 9. rokokowych ołtarzy z XVIII wieku, żyrandole empirowe z XIX wieku, a na ścianach liczne nagrobki i epitafia z XVIII wieku.

Chociaż nazwa „łagiewniki" pochodzi od dostarczanych na dwór książęcy łagwi, czyli dawnych kadzi na wino, to łódzkie Łagiewniki nie z wina słyną, a z drewnianych kaplic: św. Antoniego oraz św. Rocha i Sebastiana. Miejsca związanego z wizytami pokutującego ducha i objawieniami Świętego Antoniego, które miały tu miejsce w latach 70. XVII wieku. W Łagiewnikach bije źródełko, uznawane za cudowne.

Kościół w Turku został ozdobiony przez samego Józefa Mehoffera. W Inowłódzu jest synagoga z XIX wieku, dziś pełniąca funkcję sklepu spożywczego. Ściany zastawione półkami z herbatą i chlebem, ozdabiają polichromie z napisami w języku rosyjskim. W sklepie są też kręte schodki prowadzące do dawnego babińca.


Dowiedz się więcej na stronie regionalnego portalu turystycznego województwa łódzkiego

Zobacz wybrane miejsca w województwie łódzkim