Warszawa 0 ºC
Kontakt
dziewczyna prowadząca rower drogą polną o zachodzie słońca

Weź udział w X już edycji organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom 2021” i zgłoś gminy, które w Twojej ocenie powinny otrzymać ten zaszczytny tytuł!

Celem konkursu jest uhonorowanie i zauważenie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe. Poprzez realizację konkursu PTTK chce promować gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów. Rywalizacja o tytuł „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” ma również zachęcić samorządy do podejmowania nieustannej poprawy warunków, jakie do tej pory stworzyli dla rowerzystów.

Zgłoszenia gmin do konkursu dokonasz na podstawie karty zgłoszenia, którą należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: poczta@narowerze.pttk.pl w terminie do 30 kwietnia.

Zgłoszone gminy otrzymają link do elektronicznego formularza, w którym należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m. in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.

PTTK zachęca do dołączenia materiałów takich jak mapy, plany, dokumentacja fotograficzna, kopie publikacji prasowych oraz wydawnictw związanych z turystyką rowerową w formie elektronicznej lub przesłania ich na adres Biura Zarządu Głównego PTTK. Wypełniony przez gminy formularz należy przesłać elektronicznie do 30 czerwca a ewentualne materiały uzupełniające – na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom” oraz dyplomami. Gmina, która uzyska trzykrotnie taki certyfikat może ubiegać się o nagrodę Grand Prix.

Dowiedz się więcej i zapoznaj się z regulaminem na stronie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego