...BYDGOSZCZ - jedna z dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego, położony nad rzeką Brdą, przecinającą centrum miasta, nad którą toczy się życie kulturalne, biznesowe, sportowe i turystyczne... 
www.visitbydgoszcz.pl 

bydgoszcz3.jpg

Bydgoszcz to miasto o wyjątkowo bogatej, wielokulturowej i niezwykle burzliwej historii. Początkowo drewniano-ziemny gród strzegący przeprawy przez rzekę Brdę, dziś nowoczesne i dynamicznie rozwijające się miasto. Na przestrzeni wieków gród nad Brdą przeżywał chwile chwały i szybkiego wzrostu (przełom XIX i XX w.), jak i upadku (początek XVIII w.). Jednak miasto zawsze potrafiło odbudować się po kolejnych spustoszeniach, wykorzystując swój potencjał – korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków lądowych i wodnych.

Choć pierwsza pisemna wzmianka o grodzie nad Brdą pojawia się dopiero w 1238 r., a prawa miejskie Bydgoszcz otrzymała z rąk Kazimierza Wielkiego 19 kwietnia 1346 r., to gród warowny istniał na terenie obecnej Bydgoszczy już w XI w. Kolejne stulecia po lokacji miasta, szczególnie wiek XV i XVI, to okres dynamicznego rozwoju. W tym czasie Bydgoszcz staje się jednym z największych miast Rzeczypospolitej. Lata 1655-1657, a także początek XVIII w., przynoszą z kolei największą katastrofę w historii miasta. Bydgoszcz zostaje niemal doszczętnie zniszczona na skutek najazdu Szwedów na Polskę (tzw. potop szwedzki). Miasto traci bezpowrotnie wiele ze swoich najstarszych zabytków, przede wszystkim zniszczony zostaje potężny zamek wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego. W 1772 r., na skutek I rozbioru Polski, Bydgoszcz zostaje włączona do Prus. Prusacy "inwestują" w miasto ogromne fundusze. W latach 1773-1774, z rozkazu króla Prus Fryderyka II Wielkiego, zbudowany zostaje Kanał Bydgoski. W roku 1851 Bydgoszcz otrzymuje połączenie kolejowe z Berlinem, w 1896 r. na ulice Bydgoszczy wyjeżdżają tramwaje elektryczne. W mieście powstaje wówczas wiele wspaniałych budynków użyteczności publicznej. Wszystko to przekłada sie na okres intensywnego rozwoju miasta, którego liczba mieszkańców na początku XX w. dochodzi do 100 tys.

Pomimo wielu wojen, plag i zaraz, jakie przetoczyły sie przez miasto, Bydgoszcz może pochwalić sie licznymi zabytkami, zarówno tymi najstarszymi – gotyckimi jak Katedra p.w. św. Marcina i Mikołaja, unikatowymi jak Kanał Bydgoski, niezwykle cennymi jak świetnie zachowana XIX i XX wieczna secesyjna zabudowa, monumentalnymi jak Bazylika św. Wincentego à Paulo, czy wreszcie poprzemysłowymi jak dawna niemiecka fabryka dynamitu "DAG Fabrik Bromberg" (obecnie skansen architektury przemysłowej czyli Exploseum).

Dnia 20 stycznia 1920, w wyniku ustaleń po I wojnie światowej, Bydgoszcz powraca do Polski. Następuje dalszy urbanistyczny i ekonomiczny rozwój grodu nad Brdą. 5 września 1939 r. miasto zajmuje wojsko niemieckie, rozpoczyna się okres niezwykle krwawej niemieckiej okupacji. Naziści dokonują masowych egzekucji mieszkańców miasta. Jednocześnie rusza budowa potężnej fabryki dynamitu „DAG Fabrik Bromberg", w której pracują setki pracowników przymusowych. Bydgoszcz zostaje wyzwolona w 1945 r. i w tym samym roku miasto staje się stolicą województwa pomorskiego. Lata powojenne to dalszy przestrzenny rozwój miasta. Powstają nowe osiedla, a w 1973 r. do Bydgoszczy zostaje włączone miasteczko Fordon. W 1999 r. Bydgoszcz zostaje współstolicą nowo utworzonego województwa kujawsko-pomorskiego. W 2004 r. w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, pojawia się w Bydgoszczy nowy symbol miasta, rzeźba "Przechodzącego przez Rzekę". Rok 2004 to także ustanowienie diecezji bydgoskiej i podniesienie gotyckiej fary do rangi katedry. Rok później powstaje pierwszy bydgoski uniwersytet, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

 • Brda
  Brda
 • Przechodzący przez rzekę
  Przechodzący przez rzekę
 • Opera Nova
  Opera Nova
 • Opera Nova nocą
  Opera Nova nocą
 • Spichlerz
  Spichlerz
 • Wyspa Młyńska
  Wyspa Młyńska

Stare Miasto
... to najstarsza cześć Bydgoszczy, której układ przestrzenny zaplanowany został już przez króla Kazimierza Wielkiego w 1346 r. Stare Miasto to przede wszystkim Stary Rynek zabudowany XIX-wiecznymi malowniczymi kamienicami oraz otaczające go uliczki, a wszystko to w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Brdy. Najważniejsze, a zarazem najoryginalniejsze zabytki Starego Miasta to Katedra (1502 r.), dawne kolegium jezuickie, a dziś budynek ratusza (1653 r.), klasycystyczny gmach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (1778 r.), neogotycka hala targowa (1904 r.), majestatyczny gmach Wojewódzkiego Sądu Okręgowego (1906 r.) i wreszcie najwyższy budynek w Bydgoszczy, czyli neogotycki Kościół św. Andrzeja Boboli z 75 metrowa wieżą (1903 r.).

Wyspa Młyńska
... to jedno z najbardziej niezwykłych i urzekających miejsc w Bydgoszczy. To, co czyni Wyspę wyjątkową to przede wszystkim jej położenie w samym sercu miasta, zaledwie kilka kroków od Starego Rynku. Począwszy od średniowiecza, Wyspa była przemysłowym centrum przez kilka następnych stuleci. To właśnie na Wyspie Młyńskiej ulokowana została mennica królewska, która funkcjonowała z przerwami od 1594 do 1688 r. Obecnie Wyspa Młyńska to salon miasta, zielona oaza w centrum niemal pół milionowej metropolii. Większość budynków znajdujących sie na Wyspie pochodzi z XIX w. Jednakże piwnica tzw. Białego Spichlerza pamięta jeszcze wiek XV. Woda, kładki, dawne młyny (dziś muzea), budynki z czerwonej cegły odbijające sie w nurtach Młynówki (tzw. Wenecja Bydgoska), zadbana zieleń – wszystko to tworzy dziś atmosferę bydgoskiej wyspy rzecznej.

Plac Wolności
... czyli dawny XVII-wieczny ogród sióstr Klarysek, znajdujący sie przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, to prawdziwy salon miasta. Choć wytyczony został już w 1854 r., wyjątkowego charakteru nabrał na początku XX w. wraz z budową większości obiektów, które do dziś znajdują sie przy placu. Plac Wolności to przede wszystkim wysmakowana architektura przełomu wieków, odnajdziemy tu doskonały modernizm, neobarok, neogotyk oraz wreszcie skromną secesję. Jednakże najbardziej charakterystyczne obiekty na placu to Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, wzniesiony w 1876 r. przez berlińskiego architekta Friedricha Adlera, oraz pomnik-fontanna „Potop" z 1904 r. dłuta Ferdynanda Lepckego, autora słynnej bydgoskiej „Łuczniczki".

Bydgoska Katedra
... a dokładnie Kościół p.w. św. Marcina i Mikołaja to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych, a przede wszystkim najstarszy budynek w mieście. Fara, jak do dziś nazywają swoja katedrę bydgoszczanie, to późnogotycki trójnawowy kościół wzniesiony pomiędzy 1466 a 1502 r. Jednym z najcenniejszych zabytków kościoła jest późnogotycki obraz w ołtarzu głównym zwany obrazem Matki Boskiej Pięknej Miłości bądź Madonny z Różą. We wnętrzu kościoła wzrok przykuwa przepiękna, modernistyczna polichromia, której niezwykle jaskrawe kolory pokrywają całe wnętrze świątyni. Katedra, malowniczo usytuowana w narożniku Starego Rynku i bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Brdy, to jeden z najwspanialszych i najczęściej fotografowanych obiektów Bydgoszczy.

Dzielnica Muzyczna
... to jedno z najciekawszych założeń urbanistycznych miasta, a jednocześnie jeden z najbardziej urokliwych i spokojnych zakątków Bydgoszczy. Centralnym punktem dzielnicy jest rozległy Park im. Jana Kochanowskiego, pełen rzeźb przedstawiających wybitnych kompozytorów. Jest on otoczony ze wszystkich służącymi kulturze, która rozbrzmiewa z neoklasycystycznego budynku Filharmonii Pomorskiej oraz neobarokowego gmachu Akademii Muzycznej. Dzielnica Muzyczna to także Teatr Polski wraz z jednym z symboli miasta, rzeźbą "Łuczniczki" dłuta F. Lepckego (1910 r.). W sąsiedztwie parku znajduje sie kilka wybitnych przykładów secesji w postaci doskonałych willi i kamienic zaprojektowanych przez wybitnych ówczesnych architektów.

Bazylika Mniejsza Św. Wincentego À Paulo
... wzniesiona między rokiem 1925 a 1939, to największa świątynia w Bydgoszczy, a zarazem jedna z największych w Polsce. Bazylika to monumentalna budowla zaprojektowana na wzór rzymskiego Panteonu przez polskiego architekta Adama Ballenstaedta. Najbardziej charakterystycznym elementem neoklasycystycznego gmachu świątyni jest żelbetonowa kopuła o średnicy 40 metrów. Bazylika położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Sielanki, bydgoskiego miasta-ogrodu, czyli przedwojennej dzielnicy willowej pełnej zieleni zaprojektowanej w 1910 r. przez słynnego niemieckiego architekta Josepha Stübbena.

Ulica Mostowa
... w Bydgoszczy to ruchliwy trakt łączący Śródmieście ze Starym Miastem. Centralnym punktem ulicy jest Most im. J. Sulimy- Kamińskiego, z którego roztacza sie piękny widok na rzekę Brdę oraz liczne zabytki miasta skupione wokół rzeki. Panorama roztaczająca sie po wschodniej stronie mostu zdominowana jest przez budynki trzech słynnych bydgoskich spichlerzy (XVIII/XIX w.), oficjalny symbol miasta, obecnie Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Z kolei na pierwszym planie uwagę przechodniów przykuwa nowy symbol, figura linoskoczka zgrabnie balansującego na linie - rzeźba "Przechodzącego przez Rzekę". Tło rzeźby stanowią nowe spichlerze autorstwa znanych warszawskich architektów, siedziba BRE Banku, a jednocześnie doskonały przykład współczesnej polskiej architektury. Wschodnia strona mostu to także XIX-wieczne budynki z czerwonej cegły: Pałacyk Lloyda (1886 r.), gmach seminarium duchownego (1858 r.) i majestatyczny budynek Poczty Polskiej (1899 r.) - jeden z największych tego typu zabytkowych obiektów w Polsce.

Kościół Klarysynek
... a właściwie Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny powszechnie zwany kościołem Klarysek, to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Bydgoszczy. Jednonawowa gotycko-renesansowa świątynia została wzniesiona pomiędzy 1582 a 1618 rokiem. Z oryginalnego wyposażenia kościoła zachowało sie niewiele elementów, gdyż po kasacji zakonu Świętej Klary, który opiekował się świątynią, Prusacy wykorzystywali budynek kościoła m.in. jako magazyn. Mimo to warto zajrzeć do wnętrza świątyni, aby zobaczyć XVII-wieczny drewniany strop kasetonowy, na którym namalowano 112 rozet kwiatowych. Ze smukłej wieży kościoła zwieńczonej barokowym hełmem trzy razy dziennie rozlega sie hejnał bydgoski autorstwa Konrada Pałubickiego.

Hotel "Pod Orłem"
... ikona bydgoskiej architektury przełomu wieków, został zaprojektowany przez wybitnego bydgoskiego budowniczego Józefa Święcickiego, autora ponad 60 doskonałych realizacji architektonicznych w mieście. Budowa hotelu została ukończona w 1896 r. Od samego początku obiekt funkcjonował jako hotel, pierwotnie prowadzony przez Emila Bernhardta. Wśród gości hotelu odnajdziemy takie osobistości jak Artur Rubinstein. Niezwykle bogata fasada budynku została ubrana w neobarokową szatę architektoniczną.

Kanał Bydgoski
... zbudowany w latach 1773-1774 stanowi część międzynarodowej drogi wodnej E 70. Łączy on Wisłę i Odrę poprzez ich dopływy: Brdę oraz Noteć i Wartę. Powstanie Kanału przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta, które dzięki nowoczesnym urządzeniom hydrotechnicznym, charakterystycznej nadwodnej zabudowie przemysłowej, mieszkaniowej i rekreacyjnej, zyskało swoją elegancję, nadrzeczną tożsamość oraz rangę jednego z głównych ośrodków transportu śródlądowego. W latach 1908-1915 zbudowano tzw. Nowy Kanał wraz z unikatowymi śluzami Czyżkówko i Okole, wyposażonymi w zbiorniki wyrównawcze, pozwalające zaoszczędzić większość wody. Stary odcinek Kanału wraz z pięcioma śluzami i powstałym pięknym parkiem, pełni obecnie przede wszystkim funkcję rekreacyjną.

Bydgoski Tramwaj Wodny

Gdy będziesz w Bydgoszczy, nie musisz obawiać się nudy. Tu atrakcji jest bez liku, a jedyne, o co możesz się martwić, że zabraknie Ci czasu na poznanie wszystkich z nich. Słoneczny rejs Bydgoszcz najpiękniej prezentuje się od strony rzeki. Zrewitalizowana Wyspa Młyńska, odnawiane bulwary nad Brdą, zabytkowe urządzenia hydrotechniczne na Kanale Bydgoskim najlepiej poznać podczas rejsu tramwajem wodnym. Słonecznik I i II to nowoczesne i ekologiczne, bo napędzane energią słoneczną jednostki, które na pokład zabrać mogą 28 osób. W weekendy pływa również zabytkowy holownik do barek M/S Bydgoszcz, który przeżywa „drugą młodość”. Kiedy: Tramwaje wodne kursują w sezonie letnim (od maja do września) codziennie, kilka razy w ciągu dnia (rozkład jazdy dostępny na stronie: www.zdmikp.bydgoszcz.pl w zakładce Bydgoski Tramwaj Wodny). Przed planowaną wycieczką warto sprawdzić dostępność na wybrany dzień, bowiem zdarzają się rezerwacje grupowe: tel. +48 52 582 27 64 Gdzie: Główny przystanek tramwaju wodnego zlokalizowany jest na Rybim Rynku. Tam znajduje się aktualny rozkład rejsów oraz informacje na temat tras, które mogą ulegać zmianom, w zależności od sytuacji na drodze wodnej.

Miłośnicy militariów będą w Bydgoszczy uszczęśliwieni. W lasach, na terenie Zakładów Chemicznych Zachem, pozostały tajemnicze obiekty największego hitlerowskiego areału materiałów wybuchowych i elaboracji amunicji DAG Fabrik Bromberg. Fabryka zajmowała obszar 23. kilometrów kwadratowych. W budynkach pozostałych po produkcji nitrogliceryny obecnie działa Exploseum – skansen architektury przemysłowej III Rzeszy wraz z podziemną trasą turystyczną.

Bydgoszcz przeniesie nas w przestrzeni. W Bydgoszczy będziemy świadkami romantycznej schadzki Amsterdamu z Wenecją...


Zobacz: portal turystyczny Bydgoszczy

Zobacz wybrane atrakcje Bydgoszczy

Zapisz się do newslettera