...KIELCE to położona w sercu Gór Świętokrzyskich stolica województwa świętokrzyskiego, stanowiąca gospodarcze i turystyczne centrum regionu i ważny ośrodek targowy...  

kielce_muzeum_narodowe.jpg

Znana legenda wiąże powstanie Kielc z historią jaka przydarzyła się ponad 900 lat temu Mieszkowi, synowi Bolesława Śmiałego. Kiedy utrudzony polowaniem w przepastnych jodłowych borach i szukaniem zagubionych kompanów książę zasnął przyśniło mu się, iż rozbójnicy usiłują wlać mu do ust truciznę. Nagle objawił mu się św. Wojciech, który nakreślił na ziemi kręty wzór, a tenże przemienił się w strumień wody, która dała nadludzką siłę niedoszłej ofierze sennych mar. Mieszko obudził się i spostrzegł, że spoczywa nad brzegiem strumienia a obok leżą ogromne śnieżnobiałe kły. Od tych zagadkowych kłów pochodzi właśnie nazwa Kielce. Woda w strumieniu także na jawie posiliła Mieszka (stąd nazwa rzeki Silnica) i tak szybko odnalazł on towarzyszy. Na pamiątkę tegoż to wydarzenia Mieszko lokował tu miasto i postawił drewniany kościół pw. Św. Wojciecha. Do dziś w tym miejscu stoi kompleks sakralny, w obecnym kształcie jednak pochodzący z czasów baroku.

Kielce to miasto o specjalnym stosunku do natury. Na terenie miasta jest 5 rezerwatów przyrody a w najbliższej okolicy znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy chroniący górskie lasy jodłowe i kamienne pustkowia. Bardzo zróżnicowaną budowę geologiczną Gór Świętokrzyskich przedstawia Muzeum Zbiorów Geologicznych. Na stokach wokół miasta zainstalowano liczne wyciągi narciarskie.

W wyrobisku Biesak – Białogon odsłonięte są skały paleozoiczne ze skamieniałościami sprzed 500 milionów lat! W rezerwatach Wietrznia i Kadzielnia wapienie dewońskie, pokazują świat sprzed 350 milionów lat. 

W latach 1637 – 1641 biskupi krakowscy umiejscowili w Kielcach swoją siedzibę i wybudowali pałac. Piękna rezydencja z epoki Wazów, zachowała pierwotną koncepcję architektoniczną oraz dekorację tak na zewnętrz jak i wewnątrz. Dziś w Pałacu Biskupów mieści się Muzeum Narodowe. Pałac od 1729 roku jest połączony z katedrą arkadowym przejściem. Katedra przyciąga barokowym, strojnym wnętrzem, ozdabiają ją polichromie i malowidła. W skarbcu przechowywane są dary Kazimierza Wielkiego: gotycki kielich z 1362 roku i relikwiarz herbowy z 1370 roku oraz antyfonarz z 1372 roku, czyli rękopis księgi liturgicznej, liczący 299 pergaminowych kart. W antyfonarzu jest najstarszy zachowany zapis pieśni Gaude Mater Polonia.

Ciekawostką jest kieleckie Sevres. Na zewnętrznej ścianie katedry wmurowana jest tablica z czarnego marmuru. Jest to swoisty elementarz. Tablica zawiera jednostki ciężaru, powierzchni i długości, małe i duże litery alfabetu, w tym 6 już nieużywanych oraz zasady katechizmu. Elementarz został ufundowany w 1782 roku przez księcia prymasa Michała Poniatowskiego, królewskiego brata.

W modrzewiowym dworku Laszczyków z 1788 roku, uroczym budynku z bielonymi ścianami, dachem krytym łamanym gontem i ślicznym portykiem kolumnowym, jest siedziba Muzeum Wsi Kieleckiej

Na skwerku przy kieleckim rynku z kamienicami z XVIII i XIX wieku, znajduje się figura Świętej Tekli z 1765 roku.  

W budynku dawnego gimnazjum w Kielcach mieści się Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.

W parku miejskim, będącym jednym z najstarszych parków w Polsce, rośnie 1300 drzew, jest figura Jana Nepomucena z XVIII wieku, oraz późniejsze pomniki: Stanisława Staszica i Stefana Żeromskiego, fontanna na wodzie i ptaszarnia z pawiami, bażantami, kuropatwami i wieloma innymi kolorowymi, ptasimi mieszkańcami.

Warto też iść na spacer ulicą Henryka Sienkiewicza. Przy deptaku wytyczonym w latach 20. XX wieku zachował się zabytkowy gmach Towarzystwa Wzajemnego Kredytu, dziś siedziba banku, dwa hotele Bristol z 1902 roku i Wersal z 1912 roku oraz kościół ewangelicki.

W Kielcach krzyżuje się wiele szlaków turystycznych łączących zabytki reprezentujące każdy etap historii Polski. Do najstarszych należy... neolityczna kopalnia krzemienia w Krzemionkach. Nie sposób ominąć klasztor na Łysej Górze i zamek w Chęcinach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Warto również odwiedzić muzea w samym mieście. Największe z nich to oddział Muzeum Narodowego w położonym w centrum miasta Pałacu Biskupów Krakowskich. Ponieważ historia Kielc jest bardzo związana z historią biskupstwa dobrze jest dla uzyskania pełniejszego obrazu dziedzictwa miasta odwiedzić także Muzeum Diecezjalne. Aby poznać warunki w jakich żyła polska szlachta i włościanie, warto odwiedzić niezwykle romantyczny Dwór Rodziny Laszczyków zbudowany z modrzewia. Właśnie w Górach Świętokorzyskich rośnie specjalna odmiana tego tak cenionego od setek lat drzewa iglastego. Larix polonica – modrzew polski – spotkać można także w innych częściach kraju, tu jednak został opisany jako odrębny gatunek.

Unikalne na skalę światową zbiory posiada bardzo duże Muzeum Zabawek i Zabawy. Codziennie w samo południe z wieży zegarowej byłego domu handlowego, w którym mieści się muzeum wylatuje zamiast zwykłej kukułki świętokrzyska wiedźma - „Baba Jaga" z pobliskiej Łysej Góry. Dzieciom, i nie tylko dzieciom, polecamy szczególnie kolekcję żab państwa Rusieckich oraz tamtejszy kącik zabaw. Placówka oferuje stale coraz to nowe warsztaty i zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców.

Zupełnie inny charakter ma edukacyjna placówka w dawnym więzieniu kieleckim prowadzonym przez niemiecką GESTAPO, sowieckie NKWD i peerelowski Urząd Bezpieczeństwa Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, która  mieści się w dawnym zespole zabudowań gospodarczych pałacu biskupiego z XVIII w. Scenariusz wystawy stałej, obrazującej dzieje regionu od czasów Kościuszki po współczesność, przedstawiony został w formie multimedialnej prezentacji, opracowanej w warszawskiej pracowni Mirosława Nizio, autora ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.

Z uwagi na rozwinięty przemysł i centralne położenie oraz tradycje akademickie miasto jest także znanym ośrodkiem spotkań biznesowych na częstych targach i wystawach. Targi Kielce, które organizują blisko 30 ekspozycji branżowych rocznie, połączonych z konferencjami naukowymi i pokazami, stwarzają świetną okazję do nawiązywania kontaktów gospodarczych.

  

Zobacz: portal Kielc