„Karpacki szlak wina” powstał jako efekt współpracy winiarzy z Podkarpacia przy organizacji różnych wydarzeniach winiarskich. Obejmuje swoim zasięgiem 23 winnice z polskiego Podkarpacia i Słowacji. Każdego roku tworzone są w regionie nowe winnice, a istniejące już poszerzają swój areał. Doświadczenie pozwala na wprowadzanie nowych odmian winorośli, wino produkowane w tym regionie osiąga coraz lepszą jakość i jest go coraz więcej, cieszy się dobrą opinią ekspertów i konsumentów.

Enoturystyka w Podkarpackiem zajmuje coraz poważniejszą pozycję. Podążając „Karpackim szlakiem wina”, mamy sposobność odkrywać atrakcyjne turystycznie obszary Karpat, po obu stronach granicy, w Polsce i na Słowacji. Tereny pogranicza łączy wspólne dziedzictwo kulturowe i wspólna historia. Ten sam poczciwy dobry wojak Szwejk siedzi na ławeczce na Starym Mieście w Przemyślu i na dworcu w słowackim Humennem. Szlak „Frontu I wojny światowej” jest najlepszym świadectwem pamięci o wspólnych doświadczeniach wojennych, a o tych czasach przypomina Twierdza Przemyśl. Graniczna Przełęcz Dukielska była strategiczną areną niejednej historycznej bitwy. Po obu stronach granicy kultywuje się dbałość o kulturę materialną, czego przykładem są muzea etnograficzne w Sanoku i w słowackim Svidniku. Z naszymi sąsiadami łączy nas też szlak „Architektury drewnianej”. Na terenie województwa podkarpackiego obejmuje on 9 tras o łącznej długości 1202 km, a na nich rozlokowało się łącznie 127 perełek budownictwa z drewna. Obejrzeć tu można kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej, dworki i pałace.

Dawne galicyjskie tradycje skutkują szacunkiem do regionalnej kuchni i lokalnych trunków. „Karpacki szlak wina” to atrakcyjny produkt zarówno w ujęciu turystyki kulturowej, turystyki w duchu slow life, jak i enoturystyki. Grupa winiarzy zbudowała sieć współpracy z branżą gastronomiczną, z gestorami bazy noclegowej oraz punktami informacji turystycznej.

Dowiedz się więcej na stronie: www.karpackiszlakwina.pl