KanalElblaski.jpg

Kanał Elbląski jest unikalnym pod względem technicznym - w skali światowej - szlakiem wodnym. Został zaprojektowany przez holenderskiego inżyniera Georga Jakoby Steinke.

Oryginalność tej drogi wodnej polega na pokonywaniu różnicy poziomów o łącznej wielkości 100 metrów - przy pomocy systemu śluz i pochylni. Te ostatnie są szynowymi urządzeniami wyciągowymi napędzanymi mechanicznie siłą przepływu wody. Dzięki wykorzystaniu różnicy poziomu wód statek w pięciu miejscach jest przeciągany linami po szynach, na specjalnie skonstruowanym wózku.

Taki system funkcjonuje już od ponad 150 lat w niezmienionej postaci, łącząc Elbląg, Iławę i Ostródę. Rejon Kanału, tereny bezpośrednio do niego przyległe i najbliższe okolice stanowią Obszar Chronionego Krajobrazu. Niepowtarzalne walory przyrodniczo-krajobrazowe, setki gatunków flory i fauny poznaje i podziwia tu corocznie tysiące turystów – pasażerów żeglugi wycieczkowej i indywidualnych wodniaków.

Kanał Elbląski został uznany za pomnik historii, a w 2007 roku w plebiscycie dziennika Rzeczypospolita za jeden z siedmiu cudów Polski.

Całkowita długość kanału z odgałęzieniami wynosi 151,7 kilometrów. Łączy on jezioro Druzno z rzeką Drwęcą oraz z jeziorem Jeziorak. A także, poprzez rzekę, Elbląg z Zalewem Wiślanym i przez Kanał Jagielloński Nogat i Wisłę z Morzem Bałtyckim. W skład kanału wchodzą jeziora, których różnica poziomów sięga 100 metrów.

Pierwszy odcinek kanału uruchomiono w 1860 roku. Już od 1852 roku na pierwszym odcinku, między Iławą a Elblągiem, zaczął kursować parowiec iławskiego armatora "Reederei Kardinal", po 1927 r. statek "Konrad" zbudowany w stoczni elbląskiej rozpoczął regularne rejsy turystyczne na trasie Ostróda-Elbląg. Po ostatniej wojnie kanał ponownie udrożniono i wznowiono rejsy turystyczne.

29 maja 2015 roku po dwóch latach przerwy oddany został do użytku zrewitalizowany Kanał Elbląski. Rewitalizacja była pierwszym od ponad 150 lat, kompleksowym remontem Kanału. Celem prac była poprawa warunków żeglugowych i bezpieczeństwa na Kanale, co wiązało się z odtworzeniem wszystkich budowli i mechanizmów obiektu, nadwyrężonych półtorawieczną eksploatacją. W efekcie realizacji projektu min. wyremontowano pięć pochylni (Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenia i Całuny), w tym maszynownie z urządzeniami, torowiska, filary i wozy, wybudowano Izbę Historii wraz z parkingiem; wyremontowano 4 śluzy (Ostróda, Zielona, Miłomłyn, Mała Ruś).


Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o.

Oddział w Ostródzie: Żegluga Ostródzko - Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Mickiewicza 9a, 14-100 Ostróda

Oddział w Elblągu: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Wodna 1b, 82-300 Elbląg

www.zegluga.com.pl