035-PłwHelski militaria 8

Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych to tematyczny, samochodowy szlak turystyczny, obejmujący miejsca i obiekty związane z dziedzictwem wojennych i wojskowych dziejów powiatu puckiego. Tworzy go ponad osiemdziesiąt punktów, takich jak zabytkowe budowle o charakterze obronnym lub ich ślady oraz pomniki, mogiły, miejsca bitew.
Szlak wskazuje miejsca znane oraz licznie odwiedzane, np. cypel Rozewie, cypel Półwyspu Helskiego, na równi z obiektami i wydarzeniami stanowiącymi zapomniane skarby dziedzictwa kultury i historii Północnych Kaszub. Trasa obejmuje także Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, Skansen Fortyfikacji i Schron-muzeum „Sabała" w Jastarni oraz zamek-pałac w Krokowej. Punkty na szlaku dostępne są także dla turystyki rowerowej, której sprzyjają ścieżki rowerowe Puck-Hel oraz Gnieżdżewo-Krokowa.
Natomiast turyści piesi mają do dyspozycji liczne szlaki turystyczne, prowadzące nie tylko wzdłuż wybrzeża, oraz sieć tras Nordic Walking o różnym poziomie trudności. Wspomnieć trzeba także o żeglarzach i motorowodniakach, na których czekają budowle dawnego poligonu torpedowego wzniesione na wodach Zatoki Puckiej.
Szlak Historii Militarnej Kaszub Północnych obejmuje gminy Krokowa, Władysławowo, Jastarnia, Hel, Puck, Kosakowo, Miasto Puck. Wchłonie istniejący Szlak Historii Militarnej Gminy Jastarnia, którego elementy dla ujednolicenia z nowym systemem oznakowania zostaną opisane i wykonane na nowo. Istniejące oznakowanie i plansze informacyjne obiektów militarnych na terenie miasta Hel pozostaną w obecnym systemie oznakowań miejskich, a wykonane zostanie nowe oznakowanie kierujące do tych miejsc.
Projekt obejmie łącznie 71 obiektów i miejsc na terenie 7 gmin, w tym 51 zostanie oznakowane w terenie, ponadto 20 zostanie wskazane dodatkowo w informatorach drukowanych i na stronie internetowej.