Najstarszy na świecie bumerang, znaleziony w Jaskini Obłazowej w Pieninach w 1985 r., liczy sobie 26 tys. lat! To ciekawe, że broń, która nieodparcie kojarzy się z australijskimi aborygenami była wykorzystywana przez pradziejowych mieszkańców ziem polskich.

Badacze przypuszczają, że wykonany z ciosu mamuta bumerang miał znaczenie kultowe, gdyż pozostały na nim resztki barwnika używanego w rytuałach religijnych. Dziś zabytek można zobaczyć w Muzeum PAN w Krakowie.

Na terenie Polski znaleziono również najstarszy dowód używania przez człowieka koła. W 1973 roku w trakcie badań na stanowisku neolitycznym w Bronocicach archeolodzy natrafili na glinianą wazę, na której zachowało się przedstawienie czterokołowych wozów sprzed 5 500 lat. Waza przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Symbolem tego muzeum jest kamienny słup z IX wieku z wizerunkiem słowiańskiego boga o czterech twarzach – Światowida. Posąg wydobyto w 1848 roku z rzeki Zbrucz na Podolu (dziś poza granicami Polski). Podobny drewniany posąg Światowida znaleziony został w trakcie prac badawczych na Wolinie.

Insygnia królewskie, odnalezione w latach 90. w Środzie Śląskiej, znajdują się natomiast w miejscowym muzeum. Skarb średzki – między innymi złota korona, jaką Blanka de Valois wniosła w posagu swemu mężowi Karolowi IV Luksemburskiemu – został przez przypadek odkryty w trakcie prac remontowych. Badacze przypuszczają, że król zastawił po śmierci żony jej posag u średzkiego żyda Mojżesza, który zginął w trakcie zarazy lub prześladowań.

Równie niezwykły skarb znaleziony został na terenie miejscowości Kąpiel w województwie wielkopolskim. W 1932 roku w trakcie orki zahaczono radłem o garnek, w którym znajdowały się setki wczesnośredniowiecznych monet i siekańców (połamane i pogięte monety).

Kolejne 3 tysiące monet znaleziono w 2001 roku, a rok później ci sami badacze znaleźli niedaleko Ostrowa Lednickiego unikalną ołowianą bullę książęcą. Zabytki te można dziś oglądać w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.

Żeby zobaczyć cuda jakie wydobywają archeolodzy z średniowiecznych latryn miejskich należy udać się do Elbląga. Wśród setek naczyń znalezionych w wychodkach można tu zobaczyć fragment szala ze złotymi aplikacjami, instrumenty muzyczne, szkolne tabliczki, kości do gry, dziecięce zabawki, a także najstarsze w Polsce okulary!

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN, OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE
31-002 KRAKÓW, UL. SENACKA 1   
TEL. (48) 12 422-19-10, 422-89-20, FAX (48) 12 422-16-09
e-mail: ndmichal@cyf-kr.edu.pl
Web: http://www.ing.pan.pl


Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002 Kraków,
ul. Senacka 3
Centrala: (12) 422-71-00; (12) 422-75-60
Fax: (12) 422-77-61
e-mail: mak@ma.krakow.pl
Web: http://www.ma.krakow.pl/

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej
pl.  Wolności 3, 55-300 Środa Śląska
tel. +48  (71) 3960911
tel. +48 (71) 3960914
e-mail: muzeum.sroda@wp.pl
Web: http://www.srodaslaska.pl/www/43357.xml

Muzeum archeologiczne w Poznaniu
ul. Wodna 27, 61-781 Poznań
tel./fax: 61 852 82 51
e-mail: muzarp@man.poznan.pl
Web: http://www.muzarp.poznan.pl/

Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg
tel. +48 (55) 232 72 73
tel./fax +48 (55) 232 43 17
e-mail: muzeumel@elblag.com.pl
web: www.muzeum.elblag.pl