Warszawa 11.1 ºC
Kontakt
Szlak Orlich Gniazd

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Kolebka naszej kultury, gdzie o zabytki łatwiej niż w każdej innej części kraju, położona jest pośród przepięknych pagórków porośniętych lasami, wśród malowniczych wapiennych ostańców, stwarzając wrażenie niezwykłej harmonii występującej pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski powstawały pierwsze osady ludzkie. Na początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, które chronić miały szlaki handlowe w tworzącym się państwie piastowskim. W XIV wieku za czasów panowania Kazimierza Wielkiego na pograniczu polsko-czeskim, często w miejscu drewnianych grodów, wybudowano szereg warownych zamków m.in. w Ojcowie, Olsztynie, Lelowie, Bobolicach i Mirowie, w celu zabezpieczenia ówczesnej stolicy – Krakowa i ochrony granic państwa. Powstał w ten sposób system obronny zamków, uzupełniony niewielkimi strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami.

Duży wkład w utworzenie takiego systemu wniosły również możne rody szlacheckie, które wybudowały na tym terenie swe warowne siedziby m.in. w Ogrodzieńcu, Smoleniu, Bydlinie, Pilicy, Morsku, Udorzu, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Korzkwi, Lipowcu i Rudnie.

Jurajskie zamki budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych, stąd wzięła się ich nazwa – „Orle Gniazda”.

Niestety, dziś większość tych wspaniałych budowli możemy oglądać tylko jako ruiny. Przyczyniły się do tego głównie wojny szwedzkie, w czasie których ograbiono i zniszczono większość zamków, a później rozbiory i restrykcyjna polityka zaborców. Na szczęście w ostatnim czasie ponowione zostały próby rekonstrukcji tych historycznych budowli i zostały odbudowane z ruin zamki w Bobolicach i Korzkwi.

Wybierzmy się więc wspólnie do zwiedzenia tych niezwykłych miejsc. Podróż naszą historycznym Szlakiem Orlich Gniazd rozpoczynamy od Częstochowy...

Szlak obejmuje następujące miejsca i obiekty:

• Częstochowa
• Zamek w Olsztynie
• Ostrężnik
• Zamek w Bobolicach
• Zamek w Mirowie
• Zamek Bąkowiec w Morsku
• Zamek Ogrodzieniecki w Podzamczu
• Góra Birów
• Zamek w Pilicy
• Zamek w Smoleniu
• Zamek Bydlin
• Zamek Rabsztyn
• Zamek w Pieskowej Skale
• Zamek w Ojcowie
• Zamek Korzkiew
• Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie


Dowiedz się więcej na stronie Szlaku Orlich Gniazd