wawel

Wawel. Słowo, które mieści w sobie kwintesencję polskości. 

Za panowania pierwszych historycznych władców Polski z dynastii Piastów Wawel stanowił już jedną z głównych rezydencji monarszych. Położony jest na Wzgórzu Wawelskim – wapiennej skale jurajskiej wznoszącej się na lewym brzegu Wisły, w samym sercu Krakowa.

Prawdziwa królewska siedziba powstała tu z początkiem XIV wieku wraz z koronacją i osiedleniem się na Wawelu Władysława Łokietka. Na wzgórzu zbudowana wtedy została gotycka katedra, w miejscu drewniano-ziemnych fortyfikacji wzniesiono solidne mury, a sam zamek został znacznie rozbudowany. Lata świetności zamku przypadły na czasy panowania Jagiellonów, zwłaszcza ostatnich z rodu Zygmunta III Starego i Zygmunta Augusta. Zafascynowani rozwojem renesansu w Europie Zachodniej królowie sprowadzili z Włoch mistrzów Franciszka zwanego Florentczykiem i Bartłomieja Berrecciego, którzy przekształcili gotycką budowlę w piękny renesansowy pałac. Od początku XVII wieku, czyli po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy, znaczenie zamku zmalało. Pałac trawiły liczne pożary, a rezydujący w Warszawie królowie nie troszczyli się zbytnio o jego odbudowę. Po trzecim rozbiorze Polski do Krakowa wkroczyli Austriacy, którzy przez niemal cały XIX wiek wykorzystywali wzgórze do celów wojskowych. Polacy przejęli zarząd nad zamkiem dopiero na krótko przed wybuchem I wojny światowej.

W 1978 roku Wawel znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Zwiedzając Wawel możemy zobaczyć królewskie reprezentacyjne komnaty, w których zachowały się renesansowe drewniane stropy i kamienne portale. Renesansowe obramienia drzwiowe zdobią klatkę schodową, łączącą prywatne apartamenty królewskie, z komnatami dla gości. Wyposażenie apartamentów i komnat jest renesansowe. W Sali Turniejowej zachował się fryz ścienny ze scenami turniejowymi malowany w 3. dekadzie XVI w., przez Hansa Dürera (brata Albrechta) i Antoniego z Wrocławia. Na sklepieniu kaplicy królewskiej z 1602 roku jest oryginalna dekoracja stiukowa oraz ołtarz – tryptyk z 1600 roku. Tajemniczym jest przeznaczenie Kurzej Stopki - dwóch małych komnat w wieży Gotyckiej. Z okien Kurzej Stopki roztacza się piękny widok na Kraków, można przypuszczać, że w komnatach tych, ozdobionych portalami z herbem Wazów oraz kominkiem z 1600 roku, król oddawał się zadumie.

www.wawel.krakow.pl