zamek królewki w Warszawie

Początki Zamku Królewskiego sięgają czasów książąt mazowieckich, gdy w XIV w., powstała Wieża Wielka (dzisiejsza Wieża Grodzka). Rozbudowywany był za czasów króla Zygmunta III Wazy, gdy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju, także stałą siedzibą królów polskich. Stracił na znaczeniu w okresie rozbiorów, natomiast po odzyskaniu niepodległości stał się siedzibą dyrekcji Państwowych Zbiorów Sztuki i rezydencją prezydenta Rzeczypospolitej od 1926 r. Przystosowany też został do zwiedzania w ograniczonym zakresie. Hitlerowcy zburzyli go w 1944 i przez wiele lat pozostawał w formie trwałej ruiny.

Odbudowany został w latach 1971-1984, także ze składek społeczeństwa. Od 1979 r. funkcjonuje jako instytucja państwowa Zamek Królewski w Warszawie, otwarty dla publiczności został w roku 1984. Jest muzeum, ale także ośrodkiem edukacji, kultury i sztuki,  miejscem uroczystości. Zachwycają wspaniałe wnętrza odtworzone z wielkim pietyzmem i kunsztem, Podziw budzą nagromadzone dzieła sztuki, tworzone przez najwybitniejszych artystów polskich i światowych.

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

www.zamek-krolewski.pl


Zobacz także: Stare Miasto w Warszawie