Park Narodowy Bory Tucholskie

Utworzony został w 1996 r. Zalicza się do najmniejszych parków, jego powierzchnia wynosi 4 789,3 ha, a obszar otuliny – 10 292,2 ha. Zajmuje część jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce, jakim są Bory Tucholskie. Ich przyrodnicze bogactwo to sieć hydrograficzna, krajobraz polodowcowy, gęste bory sosnowe, malownicze jeziora, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego.

Podstawowe informacje
Powierzchnia:
4613,04 ha
Data utworzenia:
1 lipca 1996 r.
Symbol parku:
Bory sosnowe, Głuszec

Park wciśnięty między Jeziora Charzykowskie, Karsińskie, Łąckie, utworzony został w celu ochrony krajobrazu sandrowego oraz unikalnych ekosystemów charakterystycznych dla Pomorza (jeziora lobeliowe i ramienicowe). W godle parku występują – zielony las, jeziora oraz głuszec.

Prawie 80 proc. obszaru parku zajmują lasy (gatunkowo przeważa sosna), a reszta to torfowiska i łąki. Są miejscem występowania wielu chronionych i rzadkich gatunków roślin. Jest także sporo jeziorek dystroficznych (zarastają w sposób naturalny). Fauna obejmuje około 140 gatunków ptaków, występują także większe ssaki – dziki, jelenie, sarny, bobry, wydry.

Na obrzeżu parku, nad jeziorami znajdują się ośrodki turystyczne: Charzykowy, Swornegacie. W parku wytyczono szlaki piesze, rowerowe i ścieżki edukacyjne.

ANKIETA