Białowieski Park Narodowy

Park obejmuje część Puszczy Białowieskiej, stanowiącej jedyny w Europie bór niżowy, zachowany w stanie naturalnym. Największą powierzchnię parku zajmują lasy dębowo-lipowo-grabowe typu grądu. Z drzew liściastych dominują dęby, graby, klony, jesiony, olchy, natomiast spośród drzew iglastych – sosny i świerki. Ze względu na bardzo żyzne gleby drzewa osiągają tu ogromne rozmiary.

Podstawowe informacje
Powierzchnia:
10 501,9 ha
Data utworzenia:
11 sierpnia 1932 r.
Symbol parku:
Żubr

Białowieski Park Narodowy wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, uzyskał też status światowego rezerwatu biosfery.

W Parku utworzono zamknięty ośrodek hodowli żubra a także zagrody pokazowe z żubrem, jeleniem, konikiem polskim oraz wilkiem.

Warto zobaczyć nowoczesną ekspozycję Muzeum Przyrodniczo-Leśnego oraz kompleks zabytkowy zwany Parkiem Pałacowym.

Na terenie parku wyznaczono szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki edukacyjne.

ANKIETA