Park Narodowy „Ujście Warty”

Park Narodowy „Ujście Warty” leży w zachodniej części kraju, w obrębie ujścia rzeki Warty do Odry. Jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce – powstał w 2001 roku. Jego powierzchnia wynosi ok. 8 tys. ha. Symbolem parku jest gęś tundrowa. Obserwatorzy ptaków dobrze wiedzą, że teren ten jest ważnym punktem na ornitologicznej mapie Polski, dlatego bardzo chętnie go odwiedzają.

Podstawowe informacje
Powierzchnia:
8074 ha
Data utworzenia:
1 lipca 2001 r.
Symbol parku:
Gęś zbożowa

Park jest unikatowym obszarem podmokłym, nie tylko w skali kraju, ale również Europy. W szacie roślinnej Parku Narodowego „Ujście Warty” królują rozległe łąki, turzycowiska, trzcinowiska. Gdzieniegdzie występują podmokłe lasy, typowe dla zabagnionych dolin rzecznych. Ten obszar to prawdziwe ptasie królestwo. Stwierdzono tutaj ponad 280 gatunków ptaków, w tym ponad 170 lęgowych. Są to głównie ptaki siedlisk podmokłych. Skład gatunkowy i liczebność poszczególnych gatunków są bardzo zmienne. Zależą oczywiście od pory roku: inne gatunki przylatują do parku na lęgi, inne przebywają tutaj podczas wędrówek i w okresie zimowym. Wiosną oko cieszą tysiące kolorowych kaczek. Jesienią natomiast rozbrzmiewa gęganie gęsi i żurawi klangor. Rekordowo w parku przebywało prawie 200 tys. gęsi! Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na to, ile i jakich ptaków możemy zobaczyć na jego terenie jest poziom wody. Jeżeli nie ma zalewu, nie możemy spodziewać się wielkich stad kaczek czy perkozów. Jeżeli z kolei większość terenu jest zalana, na próżno będziemy szukać na podtopionych łąkach skowronków czy pliszek żółtych.

Poznawanie przyrody Parku Narodowego „Ujście Warty” umożliwiają ścieżki przyrodnicze i punkty obserwacyjne. Park można zwiedzać przez cały rok, od świtu do zmierzchu, wyłącznie po udostępnionych do tego celu drogach. „Olszynki” to najbardziej urozmaicona krajobrazowo ścieżka. Prowadzi drewnianą kładką przez jedyny w parku las – ols porzeczkowy. Pozostałe fragmenty ścieżki biegną przez podmokłe łąki i szuwary. Najbardziej znaną ornitologom ścieżkę „Ptasim Szlakiem” pokonać można pieszo lub rowerem. Zaczyna się i kończy na zachód od Słońska. Rowerzyści chętnie podążają ścieżką przyrodniczo-historyczną „Na dwóch kółkach przez polder północny”.

Obowiązkowym punktem zwiedzania jest Ośrodek Muzealno-Edukacyjny Parku Narodowego „Ujście Warty” znajdujący się w Słońsku. Pełni on funkcję centrum edukacji, w którym przyrodnicze ciekawostki o parku przeplatają się z historią tej okolicy. Nowoczesna, multimedialna wystawa odkrywa przed zwiedzającymi tajemnice ptasiego życia oraz niedostępne na co dzień miejsca w parku. Interaktywne gry, niesamowite projekcje i kolorowe animacje przypadną do gustu zarówno starszym, jak i młodszym. Niesamowitym przeżyciem jest symulacja rejsu łodzią po nieudostępnionym turystycznie fragmencie parku. Z pewnością dużo emocji wzbudzi wirtualny lot balonem oraz obserwacja krajowych gatunków ryb w okazałym akwarium. Ośrodek Muzealno-Edukacyjny jest dobrym miejscem na rozpoczęcie wędrówki po parku. Aplikacje na wystawie pomogą zaplanować wycieczkę oraz odkryją interesujące miejsca w najbliższej okolicy.

ANKIETA