Park Narodowy Gór Stołowych

Wokół parku wyznaczono otulinę o powierzchni 10 515 ha. Park znajduje się na terenie Gór Stołowych w Kotlinie Kłodzkiej i obejmuje południowo-wschodnią ich część. Pasmo to osiąga długość 18 km a szerokość do 6 km.

Podstawowe informacje
Powierzchnia:
6 340,4 ha
Data utworzenia:
16 września 1993 r.
Symbol parku:
Szczyt – Szczeliniec Wielki

Są to jedyne w Polsce góry o budowie płytowej, z piaskowcowymi ostańcami, które oparły się erozji trwającej miliony lat. Tworzą one piękne i bardzo urozmaicone krajobrazy. W obrębie piaskowca ciosowego powstał system korytarzy tworzący labirynty skalne, szczególnie znane i atrakcyjne na obszarze noszącym nazwę Błędne Skały, również koło szczytu Szczeliniec Wielki, który osiąga 919 m n.p.m., czy mniejszych, jak Skalniak, Mnich, Skalne Grzyby.

Głównym skarbem parku narodowego nie są walory przyrody ożywionej, ale właśnie bardzo urozmaicone formy skalne, tworzące niezwykle malowniczy krajobraz, urozmaicony dużymi kompleksami leśnymi, łąkami górskimi, torfowiskami. Towarzyszą im różne osobliwości przyrody, występuje wiele gatunków ptaków, w tym tak rzadkie, jak sokół pustułka, jarząbek, słonka.

Poznawanie parku ułatwiają poprowadzone tu szlaki piesze o łącznej długości ponad 100 km, szlaki rowerowe oraz ścieżki edukacyjne.

ANKIETA