Wielkopolski Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy utworzony został w 1957 roku. Zajmuje obecnie 7 584 ha powierzchni oraz dodatkowo 7 256 ha strefy ochronnej. Ścisłą ochroną objęto tutaj osiemnaście obszarów o niewielkiej łącznej powierzchni 260 ha. Park znajduje się w sąsiedztwie Poznania.

Podstawowe informacje
Powierzchnia:
7584,93 ha
Data utworzenia:
16 kwietnia 1957 r.
Symbol parku:
Puszczyk zwyczajny

W krajobrazie tego parku charakterystycznymi elementami są polodowcowe wały (ozy), wzniesienia, pagórki (kemy), głazy narzutowe, rynny, które wypełnia woda 11 jezior.

Tereny te w znacznym stopniu są zalesione i wyróżniają się bogactwem flory (około 1100 gatunków roślin naczyniowych). Wśród drzew dominuje sosna zwyczajna, tworząca bory sosnowe i sosnowo – dębowe bory mieszane. Są też kwaśne i świetliste dąbrowy, grądy (lasy dębowo-grabowe), łęgi wiązowo-jesionowe, olsy oraz zarośla łozowe. Występuje tu także rzadkie w kraju drzewo – jarząb brekinia (brzęk) oraz relikt z epoki lodowcowej zimoziół północny.

Faunę reprezentuje ponad 40 gatunków ssaków (sarny, jelenie, dziki, lisy, kuny, borsuki,), około 220 gatunków ptaków (perkozy dwuczube, cyranki, krzyżówki, kania czarna, błotniak stawowy).

Dla odwiedzających park przygotowano 5 szlaków turystycznych o łącznej długości ok. 90 km oraz ciekawe trasy wycieczkowe.

ANKIETA