Warszawa 0 ºC
Kontakt
Wigierski Park Narodowy

Powstał w 1989 r. i jest jednym z młodszych parków w naszym kraju. Znajduje się na wschód od Suwałk, graniczy z Puszczą Augustowską. Park zajmuje 15 085 ha powierzchni, z tego większość (63 proc.) pokrywają lasy a jedną piątą wody – w jego granicach rozciąga się duże jezioro Wigry, o bardzo urozmaiconej linii brzegowej. Przez park przepływa też największa rzeka tego regionu, Czarna Hańcza, będąca popularnym szlakiem kajakowym.

Ważnym walorem parku jest urozmaicony krajobraz pochodzenia lodowcowego, wartościowe zbiorowiska leśne z przewagą sosny i świerka, występują też znaczne powierzchnie torfowisk z rzadkimi gatunkami roślin.

Na terenach parku zamieszkuje 300 gatunków różnego rodzaju zwierząt, jego wizytówką jest bóbr znajdujący się w herbie. Ponadto występują sarny, jelenie, łosie, dziki, borsuki. Awifauna liczy ponad 200 gatunków – gniazdują tu orliki krzykliwe, bieliki, myszołowy, błotniaki stawowe. Pod ścisłą ochroną znajdują się ryby, których wiele gatunków pływa w jeziorze.

Na terenie parku wytyczone zostały atrakcyjne szlaki piesze, rowerowe i konne, powstały też ścieżki przyrodniczo-edukacyjne.

Liczne szlaki turystyczne o łącznej długości ponad 200 km. Poza turystyką pieszą również turystyka rowerowa, wodna (żeglarstwo, kajakarstwo), narciarstwo biegowe, sport bojerowy, wędkarstwo, jazda konna. Przygotowano też kilka ścieżek edukacyjnych.


Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie Wigierskiego Parku Narodowego