Warszawa 0 ºC
Kontakt
Białowieski Park Narodowy

Powstał w 1932 r., restytuowany po ostatniej wojnie pod obecną nazwą. Jest to jeden z dwóch najstarszych parków narodowych w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Powierzchnia jego wynosi 10 501,9 ha, z czego pod ochroną ścisłą jest 4 747 ha. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 3 224,3 ha. Herbowym zwierzęciem jest żubr.

Park obejmuje część Puszczy Białowieskiej, stanowiącej jedyny w Europie bór niżowy, zachowany w stanie naturalnym. Największą powierzchnię parku zajmują lasy dębowo-lipowo-grabowe typu grądu. Z drzew liściastych dominują dęby, graby, klony, jesiony, olchy, natomiast spośród drzew iglastych – sosny i świerki. Ze względu na bardzo żyzne gleby drzewa osiągają tu ogromne rozmiary.

Białowieski Park Narodowy wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, uzyskał też status światowego rezerwatu biosfery.

 

W Parku utworzono zamknięty ośrodek hodowli żubra a także zagrody pokazowe z żubrem, jeleniem, konikiem polskim oraz wilkiem.

Warto zobaczyć nowoczesną ekspozycję Muzeum Przyrodniczo-Leśnego oraz kompleks zabytkowy zwany Parkiem Pałacowym.

Na terenie parku wyznaczono szlaki piesze i rowerowe oraz ścieżki edukacyjne.


Dowiedz się więcej na oficjalnej stronie Białowieskiego Parku Narodowego